Informatie

U bent op deze pagina terechtgekomen, omdat u wellicht interesse heeft in het lidmaatschap van de NLV? In principe kan iedereen die de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en alle hieraan gelieerde reglementen, zoals het fokbeleid van Nederlandse Labrador Vereniging onderschrijft, lid worden van de vereniging.  

Wist u dat elk nieuw lid bij aanmelding gratis het boek "De Labrador Retriever" ter waarde van € 17,95 (incl. porto) ontvangt?

Procedure & kosten lidmaatschap NLV

Nadat u online het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en de betaling van het eenmalig entreegeld via Ideal heeft afgerond, ontvangt u automatisch een bevestging van ontvangst. De ledenadministratie verwerkt uw aanmelding en u wordt ingeschreven als aspirant-lid. Tezamen met de bevestigingsbrief, sturen wij u ook de Statuten en het Huishoudelijk Reglement toe, en een exemplaar van het clubblad (de Labrador Post) om kennis te kunnen maken met deze uitgave.

Leden ontvangen elke twee maanden de Labrador Post, kunnen deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert en hebben toegang tot en stemrecht op de Algemene Leden Vergadering (ALV). Bovendien hebben zij toegang tot het besloten ledengedeelte van de vereniging. Hier vindt u ook de Labardorshop met tal van interessante spullen voor en boeken over uw Labrador en alles wat daarbij komt kijken.

U kunt zich op deze site online aanmelden. Ga in het menu naar "ik wil lid worden".


Betalingen:

De kosten verbonden aan het lidmaatschap bedragen bij automatische incasso €30,00 per kalenderjaar. Indien u zich in de loop van een jaar aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend. De contributie wordt door middel van een machtiging automatisch van uw rekneing geincasseerd.

In het buitenland woonachtige leden betalen € 43,50 per jaar.

Nieuwe leden betalen direct bij aanmelding éénmalig een entreegeld van € 20,-. Voor dit bedrag ontvangt u het kleurrijke standaardwerk "De Labrador Retriever" gratis thuis. De contributie die u dan nog bent verschuldigd, wordt nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden via automatische incasso van uw rekneing afgeschreven.

Gezinsleden van het hoofdlid kunnen zich ook aanmeldden voor een lidmaatschap (niet verplicht). Het gezinslidmaatschap is bedoeld voor personen die samenwonen met het hoofdlid. De contributie bedraagt € 10,00 per jaar. Gezinsleden betalen geen entreegeld, ontvangen geen clubblad, maar hebben verder dezelfde rechten als een gewoon lid. Bent u al lid en wilt u een huisgenoot als gezinslid opgeven? Stuur dan een mailtje met de gegevens van het gezinslid (volledige naam, adres en geboortedatum) naar leden@nlv.nu.

De kosten van een lidmaatschap voor het leven bedragen € 520,-

Adreswijzigingen kunnen schriftelijk of via de website worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Digitale nieuwsbrief

Leden van de vereniging ontvangen ook de digitale Nieuwsbrief. Bent u lid en wilt u deze (gratis) nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail o.v.v. naam, lidmaatschapsnummer en adresgegevens naar: leden@nlv.nu     

Opzegging van het lidmaatschap

Uw opzegging (schriftelijk of via de website) dient vóór 1 december door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Indien u een ontvangstbewijs toegestuurd wenst te krijgen, wilt u dat dan in uw brief aangeven. Opzeggingen die per e-mail zijn ontvangen, worden altijd bevestigd.

Ledenadministratie:
Rozensteinweg 61
6957 BK Laag Soeren
leden@nlv.nu