Opzeggen lidmaatschap

Hiermee zeg ik mijn lidmaatschap op van de Nederlandse Labrador Vereniging, met inachtneming van en conform artikel 5.3 van de Statuten waarin staat vermeld dat opzegging dient te geschieden voór 1 december van het lopende kalenderjaar.

Ik ben ermee bekend en ga akkoord dat mijn lidmaatschap derhalve zal worden beëindigd
met ingang van 1 januari 2019.


Uw persoonlijke gegevensUw adres informatie


Beveiligingsvraag