Informatie

Ledenadministratie NLV
Rozesteinweg 61, 6957 BK Laag-Soeren

telefoon: 0313-619107

E-mail:leden@nlv.nu 

Wilt u zich aanmelden? Dan verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen.


Contributie

De contributie bedraagt €30,00 per jaar. Nieuwe leden betalen eenmalig een entreegeld van €10,00.

Woont u buiten Nederland, maar binnen Europa dan bedraagt de contributie € 60,00 per kalenderjaar. Dit heeft te maken met de zeer hoge portokosten voor verzending van het clubblad. Buiten Europa woonachtige leden betalen €100,00 contributie per kalenderjaar, ook dit is het gevolg van hoge portokosten.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Wel kunt u naast het (hoofd)lidmaatschap ook voor gezinsleden een (gezins)lidmaatschap aanvragen. Dit is natuurlijk NIET verplicht. Gezinsleden betalen € 10,00 contributie per jaar. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als het hoofdlid, maar ontvangen geen Labrador Post. Bent u al lid van de NLV en wilt u een huisgenoot als gezinslid opgeven? Stuur dan een mailtje met de gegevens van het gezinslid (volledige naam, adres en geboortedatum) naar leden@nlv.nu.

 

Entreegeld 
Bij uw het invullen van het aanmeldingsformulier verzoeken wij u direct het entreegeld via IDEAL te voldoen, de verbinding is hiervoor beveiligd. Zodra uw aanmelding is verwerkt, wordt de contributie (die naar rato wordt berekend) van uw rekening geincasseerd.

 

To subscribe for a memberschip, please fill the "aanmeldingsformulier "  (see the link above). For members in Europe the fee is € 60,00 per year and for members outsite Europe is € 100,00 per year. A new member also pays € 10,00 admission.

De Labrador Post

De Labrador Post

Leden van de NLV ontvangen zes keer per jaar het clubblad, "De Labrador Post". Een blad met een scala interessante vaste rubrieken en artikelen.

De "Labrador Post" is een belangrijke schakel tussen de commissies en leden enerzijds en tussen leden onderling. Het verenigingsblad verschijnt elke laatste week van de even maanden, februari, april, juni, augustus, oktober en december. De redactie stelt elke keer een boeiend en leesbaar blad samen dat voor elk lid een veelzijdige bron van informatie is. Uiteraard wordt het beleid van de vereniging in de LP gepubliceerd en toegelicht.