Aanmeldingsformulier

Uw persoonlijke informatieGezinslidmaatschap (niet verplicht)


Gezinsleden wonen op hetzelfde adres als het hoofdlid. Zij ontvangen geen clubblad, maar hebben wel dezelfde rechten en plichten als het hoofdlid, zoals onder eigen naam kunnen inschrijven voor wedstrijden, stemrecht op de Ledenvergaderingen, enz. Voor evenementen als de clubmatches en wandelingen e.d. is het gezinslidmaatschap niet vereist, dan is het gehele gezin welkom.


Contributie & machtiging


Contributie

Entreegeld € 10,00 Bij uw aanmelding betaalt u een eenmalig entreegeld, dit betaalt u bij het versturen van dit formulier. Indien u lid wordt in de loop van het kalenderjaar, wordt wel het volledige entreegeld maar de contributie wordt naar rato berekend.
Betaling van de contributie is alleen mogelijk via onderstaande machtiging.
Lidmaatschap per jaar € 30,00
Buitenlands lidmaatschap per jaar € 43,50
Gezinslidmaatschap per jaar € 10,00
Lid voor het leven € 520,00

Doorlopende SEPA-machtiging

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan de Nederlandse Labrador Vereniging om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Labrador Vereniging.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Indien u in het buitenland woonachtig bent, wilt u dan de contributie voor buitenlandse leden, vermeerderd met het entreegeld, overmaken op rekening 2701500 t.n.v. Nederlandse Labrador Vereniging te Laag Soeren.

IBAN: NL63 INGB 0002 7015 00
BIC: INGBNL2A.

Zodra het verschuldigde bedrag is bijgeschreven, wordt uw aanmelding verwerkt.

Machtiging

Geen IBAN nummer? Zet uw rekening nummer hier om naar IBAN. (opent in nieuw venster)


Fokken


Fokt u of bent u van plan in de toekomst Labrador Retrievers te fokken?


Ingang lidmaatschap
PrivacyverklaringAfronden

Bij het afronden van dit formulier wordt u doorgestuurd naar een betaalpagina, daar betaalt u voor:

  • Eenmalig entreegeld (€ 10,00)