Doel

 De vereniging heeft ten doel:
a. de gezondheid en het welzijn van het ras te bevorderen;
b. fokkers en liefhebbers van Labrador retrievers nader tot elkaar te brengen en voorlichting te geven;
c. een goede band tussen baas en hond te bevorderen;
d. het ras als jachthond in stand te houden.


2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van het ras;
b. het doen houden van lezingen op kynologisch gebied;
c. het verspreiden van informatie welke direct of indirect voor het ras van belang kan zijn;
d. het houden van (kampioenschaps)clubmatches, (doen) organiseren van tentoonstellingen en van onder andere apporteer- en veldwedstrijden, jachtpraktijk- dagen, jachthondenproeven, workingtests, certificaten- en clubdiplomadagen;
e. het bevorderen van gehoorzaamheidsoefeningen, behendigheidsoefeningen en de africhting als jachthond;
f. haar leden voor te lichten bij aankoop, import, dekking en alles wat het fokken van Labrador retrievers betreft;
g. het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten, als van enkele honden in de Nederlandse hondenstamboekhouding;
h. het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van Kennelnamen bij de Raad van Beheer;
i. behulpzaam te zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeesterscorps;
j. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn, mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.