Statuten

Wat staat er in de statuten van een stichting of vereniging?
In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Deze organisaties zijn verplicht statuten bij een notaris te laten vastleggen.

Inhoud van statuten stichting of vereniging
De statuten van een stichting of vereniging moeten in het Nederlands bij een notaris worden vastgelegd. De statuten moeten de volgende onderdelen bevatten:

de naam en vestigingsplaats van de organisatie;
het doel van de vereniging of stichting;
welke verplichtingen de leden hebben of hoe die verplichtingen bepaald kunnen worden (bijvoorbeeld het betalen van contributie);
hoe de algemene vergadering wordt gehouden;
hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;
waar het geld naartoe gaat als de vereniging of stichting wordt opgeheven.
Wijziging in statuten stichting of vereniging
Als er iets wijzigt in de statuten, moet een vereniging of stichting dit melden aan de Kamer van Koophandel (KvK). Daarom zetten veel organisaties bijvoorbeeld liever niet de hoogte van de contributie in de statuten, maar alleen hoe die hoogte bepaald wordt. Het is dan makkelijker om een verhoging van de contributie door te voeren.

De statuten van de Nederlandse Labrador Vereniging vindt u hier: Statuten NLV