Algemene begeleidingscommissie

Algemene begeleidingscommissie Algemene begeleidingscommissie

 

Doelstelling en Taak

Algemene

Begeleidings-

commissie

 

 • Uitvoering geven aan het door de Algemene Ledenvergadering van de NLV vastgestelde fokkerijbeleid.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en de leden over het door de vereniging te voeren beleid.
 • Het beantwoorden van vragen met betrekking tot de fokkerij en de gezondheid van Labrador retrievers en het publiceren hierover in de Labrador Post.
 • Het inventariseren/verwerken en publiceren van uitslagen en gegevens van klinische onderzoekuitslagen naar het voorkomen van Heup- en Elleboogdysplasie (HD en ED), erfelijke oogafwijkingen als Retinadegeneratie (PRA), Cataract en Retina Dysplasie (RD) alsmede eventuele andere binnen het ras voorkomende (erfelijke) gebreken.
 • Het jaarlijks organiseren van fokkersberaad en (fok-) informatiedagen.
 • Het geven van fokvoorlichting en pupinformatie en het onder bepaalde voorwaarden aan leden en niet-leden verstrekken van bij de NLV bekende gegevens.
 • Het samenstellen van een lijst met door de leden van de NLV opgegeven pups voor de 'NLV-puppylijst'. De ouderdieren van deze pups moeten voldoen aan de geldende voorwaarden. De werkzaamheden t.b.v. de 'puppylijst' alsmede het verstrekken van algehele informatie door de zogenaamde 'contactpersonen' is ondergebracht in de werkgroep 'Pupinfo' en valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Algemene Begeleidingscommissie.
 • Het op verzoek -en voor verantwoordelijkheid van de eigenaar- herplaatsen van oudere Labrador retrievers. Voor deze service komen alleen Labrador retrievers die over een erkende stamboom beschikken in aanmerking.
 • Het informeren van het bestuur over leden die voor royement in aanmerking komen.
 • Het registreren van overtredingen van de geldende NLV-regelgeving t.a.v. de fokkerij en het publiceren van de relevante gegevens in de Labrador Post.
 • Het verzamelen van kennis en het uitwisselen van informatie met zusterverenigingen.
 • Het verzorgen van de NLV-dekreuenlijst c.q. het dekreueninformatieboekje.
 • Wilt u meer informatie over de Algemene Begeleidingscommissie, dan kunt u bellen met de contactpersoon van de ABC.