De nieuwe NLV-database online

Het is zover: De nieuwe NLV-database gaat online
U heeft er lang op moeten wachten (langer dan ook wij hoopten), maar vanaf 1 januari 2015 kunt u gebruik gaan maken van de ZooEasy-database van de Nederlandse Labrador Vereniging. De database bevat ontzettend veel informatie over bijna 500.000 Labrador Retrievers.
U kunt met behulp van deze database, naast het maken van stambomen met gegevens (ook die met gegevens van gezondheid ouderdieren en nakomelingen van deze ouderdieren), tevens onder andere proefnesten maken en inteelt coëfficiënten uitrekenen.
Leden van de NLV kunnen gratis gebruik maken van deze ZooEasy-database.
Uw account waarmee u toegang kunt krijgen tot deze database, kunt u per e-mail aanvragen bij de beheerder van de database  beheerder-database@nlv.nu
Graag bij uw aanvraag uw lidmaatschapsnummer van de NLV vermelden.    

Wij hebben heel erg ons best gedaan om de nieuwe database zo goed als mogelijk is te laten functioneren, maar er zullen ongetwijfeld nog ‘foutjes’ in zitten.
Het zou fijn zijn dat u, als u gaat werken met deze nieuwe database en u komt onjuistheden in de informatie (bijvoorbeeld van uw eigen honden) tegen, deze onvolkomenheden aan ons wilt mailen. Zo kunnen wij met elkaar van deze nieuwe database een succes maken.

Verenigings Fokreglement gewijzigd

Op de agenda van de extra Algemene Ledenvergadering van 28 november 2013 stond ondermeer: het ABC-voorstel om te komen tot wijziging van het fokreglement van de Nederlandse Labrador Vereniging.

Per 1 juni 2014 is gewijzigd:
Fokregels Artikel 2.1.

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon.
Pups, voortgekomen uit één van de bovengenoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.4 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)
Nieuw
Naast de bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:
een combinatie is niet toegestaan indien er in de stamboom (3 voorgaande generaties) van de reu één of meer dezelfde voorouders voorkomen als in de stamboom (3 voorgaande generaties) van de teef

Per 1 januari 2016 zijn de Welzijnsregels in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer aangepast.

Rasverenigingen zijn lid van de Raad van Beheer.

Zij zijn daarom verplicht in hun eigen VFR deze Welzijnregels aan te passen.

In de nieuwe Welzijnsregels zijn artikel 3.5 en 3.6 vervangen door een nieuw artikel 3.5

 

Basisreglement Welzijn en Gezondheid

Bron: Raad van Beheer

In het Kynologisch Reglement zijn een aantal regels opgenomen met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van de teef waarmee wordt gefokt.

De welzijnsregels van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (Artikel VIII.1 en verder).

Vanaf 1 januari 2016 a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen, en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren.
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

 

Verschillende situaties

Dekking in 2015 én geboorte in 2016
De oude regeling geldt voor dit nest. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef. Daarnaast mag de teef niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

Dekking én geboorte in 2016
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

Voorbeelden

Op 1-1-2016 wordt de teef Luna gedekt. Ze krijgt een nest op 1-3-2016. Luna mag dan geen nest werpen voor 1-3-2017. Er moet minimaal 12 maanden tussen de nesten zitten.

De teef Lola was op 30-1-2015 gedekt en heeft haar eerste nest op 30-3-2015 gekregen. Op 31-12-2015 is zij weer gedekt. Op 1-3-2016 krijgt Lola haar tweede nest. Lola mag haar derde nest pas na 1-3-2017 werpen. Er wordt in dit voorbeeld gekeken naar de 10-maanden regel, omdat de dekking voor 1-1-2016 plaatsvindt. Daarnaast geldt voor het volgende (derde) nest dat er tussen de geboortes 12 maanden moet zitten.

Let dus op: bij dekkingen tot en met 31-12-2015 dient er nog rekening te worden gehouden met de 10- en 24 maanden regel!

Let Op: Nieuwe regel in Basis Reglement Welzijn & Gezondheid, ingegaan per 1 januari 2016: 

Regels Basisreglement Welzijn & Gezondheid

Artikel VIII.1

  1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
  2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
  3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
  4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
  5. Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.

Artikel VIII.2

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Artikel VIII.3


Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24.

Artikel VIII.4

  1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
  2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.

Het per 1 januari 2016 geldende fokbeleid kunt u hier downloaden. 

 

Verschil regels in het Kynologisch Reglement (Basis Reglement Stambomen) van de Raad van Beheer en regels in het Verenigingsfokreglement(VFR) van de Nederlandse Labrador Vereniging(NLV).

De welzijnsregels voor de teef in het Basis Reglement Stambomen (BRS) en de welzijnsregels in het VFR van de NLV zijn niet identiek.
Ook de regels omtrent inteelt in het BRS en het NLV-fokreglement zijn verschillend.

De NLV moet zich bij het opstellen van het fokbeleid minimaal houden aan de door de Raad van Beheer in het BRS opgelegde regels. Strengere regelgeving is wel toegestaan, een soepeler reglement is niet toegestaan. De Algemene Ledenvergadering van de NLV heeft bij de volgende regelgeving gekozen voor een strenger beleid.

WELZIJNSREGELS

Artikel VIII.1+ VIII.2 Kynologisch Reglement Raad van Beheer(KR) : .
Een teef mag niet gedekt worden vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.

VFR van de NLV A.3.1.
Een teef mag niet gedekt worden vóór de dag waarop zij de leeftijd van 20 maanden heeft bereikt.

FOKREGELS

Artikel VIII.2 Kynologisch Reglement
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups voortgekomen uit één van de bovengenoemde combinaties zullen niet in het NHSB worden ingeschreven(Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid II KR.

VFR van de NLV A.2.1.

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups voortgekomen uit één van de bovengenoemde combinaties zullen niet in het NHSB worden ingeschreven(Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid II KR.

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

Een combinaties is niet toegestaan indien er in de stamboom (3 voorgaande generaties) van de reu één of meer dezelfde voorouders voorkomen als in de stamboom (3 voorgaande generaties) van de teef.

Bij de NLV is 20 maanden dus de minimum leeftijd waarop een teefje gedekt mag worden. (Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NLV)

De NLV heeft toegevoegd aan het artikel VIII.2 van het Kynologisch Regelement:

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

een combinaties is niet toegestaan indien er in de stamboom (3 voorgaande generaties) van de reu één of meer dezelfde voorouders voorkomen als in de stamboom (3 voorgaande generaties) van de teef (Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NLV)
 

De Raad van Beheer controleert en sanctioneert de regels van het Kynologisch Reglement, de NLV die van het Verenigingsfokreglement van de NLV.
Het kan dus voorkomen dat u als lid van de NLV wel een regel van het Verenigingsfokreglement van de NLV heeft overtreden, maar niet een regel van het KR.

 

Veelgestelde vragen DNA-afname en -afstammingscontrole

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over DNA-afname en DNA-afstammingsonderzoek.

Mocht uw vraag hier niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen via ggw@raadvanbeheer.nl

Wij doen ons best om zo snel mogelijk antwoord te geven op eventuele overige vragen, maar in sommige gevallen zullen wij misschien eerst verder moeten zoeken en/of navragen, zodat de beantwoording enige tijd kan duren. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Vragen en antwoorden

1. Per wanneer zijn wij als fokker verplicht tot DNA-afname en -afstammingscontrole?

De verplichting gaat in per 1 juni 2014. Om de verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole van de pups zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er aanpassingen nodig aan onze systemen en procedures. Hier is tijd voor nodig, daarom is de ingangsdatum vastgesteld op 1 juni 2014.

2. Hoe gaat de exacte procedure (uitvoeringsregel) voor verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole er uitzien?

Veel van de vragen en antwoorden over de procedure kunt u op deze pagina vinden.

Bepaalde onderdelen of details uit de procedure voor verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole worden de komende periode vastgesteld mede in overleg met de werkgroep Fokkerij en Gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de procedure

voor buitenlandse dekreuen. Meer informatie over deze uitvoeringsregels volgt dan zodra hierover meer bekend is.

3. Wie neemt het DNA van de pups af?

De buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer neemt het DNA van de pups af.

De buitendienstmedewerker zal na het chippen van de pups met een speciale ‘swab’ wat slijmvlies afnemen.

Het wordt geadviseerd om de pups een half uur vooraf geen voedsel te geven, water mag wel.

4. Wie neemt het DNA van de ouderdieren af?

Het DNA van de ouderdieren kan worden afgenomen door de buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer óf een bevoegd dierenarts. Deze zal eerst de identiteit controleren door het uitlezen van de microchip en vervolgens met een speciale

‘swab’ wat slijmvlies afnemen.

Het wordt geadviseerd om de hond(en) een half uur vooraf geen voedsel te geven, water mag wel.

5. Ontvang ik als fokker ook op papier DNA-profielen van de pups?

Ja, voor alle pups wordt een ISAG 2006 DNA-profiel in de vorm van een certificaat opgesteld. Deze DNA-certificaten worden naar de fokker gestuurd.

6. Waar kan ik zien dat de afstamming van mijn pup is gecontroleerd?

Op de stamboom en op het DNA-certificaat wordt vermeld dat de afstamming van de pup gecontroleerd is. Deze controle geldt alleen voor pups geboren uit teven welke gedekt zijn na 1 juni 2014. De gecontroleerde afstamming van de pups betreft alleen de ouderdieren (F1 generatie).

7.  Wanneer mijn teef gedekt is vóór 1 juni 2014, is er dan al DNA-afname en afstammingscontrole verplicht?

Nee, voor dekkingen welke hebben plaatsgevonden vóór 1 juni 2014 geldt deze verplichting niet. Alle dekkingen welke hebben plaatsgevonden op of na 1 juni 2014 vallen onder de nieuwe procedure. Daarbij zal dus DNA afgenomen gaan worden van ouderdieren en pups. De afstamming van de pups zal worden gecontroleerd.

8.  Ik laat mijn teef dekken op of na 1 juni 2014. Er is nog geen ISAG 2006 DNA-profiel van mijn teef.

Wat nu?

Bij voorkeur is het DNA-profiel van de hond beschikbaar bij de dekaangifte. Het is mogelijk om het DNA af te laten nemen door de buitendienstmedewerker bij de nestcontrole. De fokker is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het DNA-profiel van de ouderdieren voor DNA-afstammingscontrole.

9.  Ik wil mijn dekreu inzetten op of na 1 juni 2014. Er is nog geen ISAG 2006 DNA-profiel van mijn reu.

Wat nu?

Bij voorkeur is het DNA-profiel van de hond beschikbaar bij de dekaangifte. Het is mogelijk om het DNA af te laten nemen door een bevoegd dierenarts of door de buitendienstmedewerker bij de nestcontrole. De fokker is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het DNA-profiel van de ouderdieren voor DNA-afstammingscontrole.

10. Van alle pups en ouderdieren worden ISAG 2006 DNA-profielen vastgelegd. Wat zijn de kosten en wanneer moet ik betalen?

De kosten voor het ISAG 2006 DNA-profiel en -afstammingscontrole zijn vastgesteld op € 29,87 per hond.

Deze kosten worden gelijktijdig met de stambomen en identificatiekosten gefactureerd. Pas wanneer de factuur volledig betaald is, zal de buitendienstmedewerker langskomen voor identificatie en DNA-afname. Wanneer uw fokdier reeds in het bezit is van een

ISAG 2006 DNA-profiel hoeft dit niet nogmaals te worden vastgelegd.

11. Ik ben een hobbyfokker en de kosten voor het fokken op kleine schaal zijn best hoog. Kan ik de kosten voor het DNA-profiel en de -afstammingscontrole later betalen of een ‘betalingsregeling’ treffen?

De Raad van Beheer kent geen betalingsregelingen.

12. Wat gebeurt er wanneer de afstamming van de pups na DNA-afstammingscontrole niet correct blijkt?

Wanneer de afstamming niet correct blijkt te zijn, zullen er voor het nest geen stambomen afgegeven worden.

13. Mag ik meer dan één dekreu gebruiken om mijn teef te laten dekken?

Het gebruik van meer dan één dekreu per nest is conform het Kynologisch Reglement (Artikel III.21 lid 2.d.) niet toegestaan.

14. Ben ik verplicht om van mijn importhond een DNA-profiel te laten vastleggen?

Nee, u bent dit niet verplicht. Als een te importeren hond geen ISAG 2006 DNA-profiel bezit kan deze toch opgenomen worden in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB). Niet elke geïmporteerde hond zal ingezet worden voor de fokkerij. U moet wanneer u

met de hond wilt fokken in Nederland een DNA-profiel vastleggen.

15. De dekreu of fokteef is in het bezit van een ISAG 2006 DNA-profiel dat is vastgelegd voor 1 juni 2014. Kan dit profiel gebruikt worden voor de verplichte DNA-afstammingscontrole?

Elk ISAG 2006 DNA-profiel kan gebruikt worden, ook als dit niet is vastgelegd bij VHL/Certagen. Er zijn diverse laboratoria welke ISAG 2006 DNA-profielen vastleggen. Mocht u twijfelen of het bestaande DNA- profiel voldoet, kunt u dit navragen door een kopie van het profiel te zenden aan ggw@raadvanbeheer.nl

16. Moet er van de (over)grootouders ook een DNA-profiel aanwezig zijn?

Nee, van de (over)grootouders hoeft geen DNA-profiel aanwezig te zijn. Tijdens de DNA-afstammingscontrole wordt uitsluitend gekeken of de opgegeven ouderdieren correct zijn.

17. Wie gaat het DNA afnemen bij mijn pups? En op welke wijze?

De buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer neemt DNA af bij de pups. Na het inbrengen van de chip wordt met een speciale ‘swab’ wat slijmvlies afgenomen. Het DNA-monster wordt door het VHL/Certagen laboratorium onderzocht.

18. Ik wil een buitenlandse dekreu gebruiken, is dit mogelijk?

Ja, dit is mogelijk. Met de dekaangifte stuurt de fokker het ISAG 2006 DNA-profiel van de buitenlandse dekreu mee. Wanneer de reu nog niet in het bezit is van een ISAG 2006 DNA-profiel dan geldt de volgende procedure. Een bevoegd dierenarts zal eerst de identiteit controleren en vervolgens met een speciale ‘swab’, die DNA van research kwaliteit garandeert, wat slijmvlies afnemen. De Raad van Beheer zal via haar website de mogelijkheid bieden om swabs aan te vragen. De fokker is verantwoordelijk dat het ISAG 2006 DNA-profiel van de reu op tijd aanwezig is bij de Raad van Beheer.

19. Hoe lang duurt het voor ik de stambomen van mijn pups kan verwachten?

U ontvangt de stambomen van uw pups in het algemeen binnen een maand na chippen en DNA-afname. Deze termijn kunnen wij uitsluitend handhaven indien er geen bijzonderheden zijn (betalingen, problemen met DNA, etc.). Wij verwachten dat in normale gevallen de stambomen niet later bij de fokker zullen zijn dan bij de huidige procedure zonder DNA-afname.

20.  Een evenement is een mooie gelegenheid om collectief DNA-materiaal af te nemen. Is dit mogelijk?

Ja, dat is mogelijk. De eerste jaren willen we samen met aangesloten verenigingen de mogelijkheid bieden om ‘DNA-afname momenten’ te organiseren. Denk hierbij aan Jonge Honden Dagen, (Kampioenschaps-)clubmatches, tentoonstellingen en andere activiteiten.

21. Ik heb in het verleden een ISAG 2006 DNA-profiel van mijn hond laten vastleggen via de Raad van Beheer. Ik ben het certificaat kwijt. Wat nu?

De geregistreerde eigenaar kan een duplicaat van het certificaat aanvragen bij de Raad van Beheer.

22. Ik heb van mijn hond bij een buitenlands laboratorium al een DNA -profiel laten vastleggen. Is dit profiel bruikbaar?

Elk ISAG 2006 DNA-profiel kan gebruikt worden. Ook als dit ISAG 2006 DNA-profiel niet is vastgelegd bij VHL/Certagen. Er zijn diverse laboratoria welke ISAG 2006 DNA-profielen vastleggen. Mocht u twijfelen of het bestaande DNA-profiel voldoet, dan kunt u dit navragen door een kopie van het profiel te zenden aan ggw@raadvanbeheer.nl

23. Wie is de eigenaar van het afgenomen en opgeslagen DNA-materiaal van de hond?

Het DNA-materiaal behoort samen met de stamboom tot de hond en is dan ook eigendom van de bij de Raad van Beheer geregistreerde eigenaar van de hond. Bij verkoop van de hond moeten stamboom en DNA-profiel aan de nieuwe, bij de Raad van Beheer geregistreerde eigenaar worden overgedragen.

24. Er is DNA-materiaal van mijn hond opgeslagen, kan ik hier nog meer testen op laten doen?

Ja, het is in principe mogelijk om als geregistreerd eigenaar meer testen te doen op het opgeslagen DNA-materiaal.

25. Is de kans niet groot dat het DNA verwisseld wordt? De chipper bezoekt immers meerdere locaties op dezelfde dag.

Nee, de kans van verwisseling van DNA is nihil. In het bijzijn van de fokker/eigenaar wordt de swab gekoppeld aan het chipnummer van de hond. Daarna worden alle swabs van een locatie in een envelop gedaan. De envelop wordt vervolgens verzegeld.

In de envelop wordt een verklaring toegevoegd die door de fokker/eigenaar en de chipper worden ondertekend. In de verklaring staat wat de inhoud van de envelop hoort te zijn. Het laboratorium tekent voor ontvangst van een verzegelde en onbeschadigde envelop. Mocht de envelop beschadigd zijn of de inhoud niet overeenkomen met de verklaring dan ontvangt de Raad van Beheer daar bericht van en volgt er een actie vanuit de Raad van Beheer.

26. Ik weet zeker dat de afstamming van mijn nest klopt met de door mij opgeven ouderdieren. Uit het afstammingsonderzoek komt een andere uitslag. Wat nu?

Wanneer een fokker/eigenaar het niet eens is met de uitslag van het DNA-afstammingsonderzoek is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Bij bezwaar is het mogelijk om contra-expertise aan te vragen.

Het is voor de fokker/eigenaar mogelijk om de test te herhalen met materiaal dat eerder is afgenomen en bij het laboratorium is opgeslagen. Bij een dergelijk bezwaar is het mogelijk om op kosten van de eigenaar de bepaling in een ander laboratorium te laten plaatsvinden. Dat laboratorium moet volgens de ISAG 2006 richtlijnen handelen en geaccrediteerd zijn voor DNA-afstammingscontrole bij honden.

Het is voor de fokker/eigenaar ook mogelijk om de gehele procedure opnieuw te laten plaatsvinden. Daarbij wordt het DNA opnieuw afgenomen door een chipper of bevoegd dierenarts. Wederom moet de verzending verzegeld plaatsvinden en moet het materiaal altijd terug te vinden zijn. Dezelfde eisen voor het laboratorium gelden zoals hierboven benoemd.

De kosten worden door de eigenaar/fokker gedragen, tenzij de eerste onderzoeken door (procedure)fouten buiten de fokker om gelegen, hebben geleid tot een eerste uitslag die verkeerd was. In dat geval zijn de kosten voor de Raad van Beheer c.q. het bedrijf dat de fout veroorzaakte.

27. Ik vind de verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole een prima initiatief. Ik wil graag voor 1 juni 2014 van al mijn honden een DNA-profiel vastleggen en de pups laten controleren op afstamming. Is dit mogelijk?

Nee, dit is nog niet mogelijk. Per 1 juni 2014 is DNA-afname en -afstammingscontrole verplicht en zal de prijs € 29,87 per hond/pup bedragen.

Het DNA van uw pups en moederhond zal door de buitendienst medewerker worden afgenomen. Op dit moment wordt er nog aan de inhoud en uitvoering van het project DNA-afname en -afstammingscontrole gewerkt met betrokken partijen. Zodra er over de exacte uitvoering meer bekend is zal dit op de website terug te vinden zijn. In de komende maanden zullen onze systemen aangepast moeten worden om de verwerking van dit project soepel te laten verlopen.

Als het proces zowel bij ons als bij het laboratorium geautomatiseerd is en het project van start kan gaan zal de prijs aangepast worden. Dit heeft alles te maken met het feit dat DNA-afname en -afstammingscontrole dan op grotere schaal gebeurd. Wij leveren meer monsters aan die compleet geautomatiseerd verwerkt worden. Hierop is de prijs ad. € 29,87 gebaseerd.

28. Ik ben onlangs eigenaar geworden van een hond met een ISAG 2006 DNA-profiel. Ik heb het certificaat niet gekregen bij de overdracht. Wat nu?

Het ISAG 2006 DNA-profiel behoort samen met de stamboom en het registratiebewijs bij de hond. Bij verkoop van de hond moeten stamboom en ISAG 2006 DNA-profiel aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen. Indien de vorige eigenaar deze niet kan overdragen, kan de nieuwe geregistreerde eigenaar een duplicaat van het certificaat aanvragen bij de Raad van Beheer.

29. De chipper komt al langs, kan ik ook DNA materiaal af laten nemen van andere honden?

Dit is mogelijk na 1 juni 2014 en dient u vooraf aan te geven.

Op het moment dat de chipper al bij u komt voor een ‘dienst’ zullen er geen extra voorrijkosten worden berekend.

Het DNA profiel kost dan € 29,87.

30. De dekreu die ik wil gebruiken is overleden. Er is sperma opgeslagen van deze hond. Er is echter geen ISAG 2006 DNA-profiel. Kan ik deze dekreu gebruiken voor een dekking?

Ja, het is mogelijk om sperma te gebruiken van een overleden reu voor een dekking. Er kan voor inseminatie wat materiaal (sperma) worden afgenomen uit de opslag.

Dit materiaal kan worden gebruikt voor het vastleggen van een DNA-profiel.

Tijdens de afname van het sperma destijds, moet de identiteit van de hond gecontroleerd zijn. De laatst geregistreerde eigenaar van de reu en teef moeten tekenen voor juistheid van de gegevens.

Geldigheid DNA-certificaten.

De Nederlandse Labrador Vereniging zal, vanaf 1 juli 2012, de uitslagen van DNA-testen, waarbij de identiteit van de hond, voorafgaande aan de monsterafname, niet is vastgesteld door een dierenarts of een ander onafhankelijk persoon, niet meer accepteren.
Wij zullen u bij de beoordeling van uitslagen van DNA-testen op geldigheid, vragen om een bewijs waarop de dierenarts of een ander onafhankelijk persoon verklaart dat, voorafgaande aan de monsterafname, de identiteit van de hond is vastgesteld door middel van het aflezen van het chip- of tatoeagenummer. Het  bewijs dient te zijn voorzien van handtekening van de dierenarts of een ander onafhankelijk persoon.

Wilt u een DNA-test aanvragen bij het Van Haeringen Laboratorium of een ander laboratorium dan kunt u contact zoeken met Marjon Pielkenrood (email: abc-gezondheid@nlv.nu   telefoon: 0223-534994) Zij kan u informeren over de procedure en zij zal u de juiste formulieren toesturen.

 

Oogonderzoek gedaan in het buitenland

Staat je hond ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB) en heeft hij in het buitenland een oogonderzoek ondergaan? Wij registreren dit onderzoek als aan de volgende eisen is voldaan:

  • De onderzoeker mag oograpporten uitschrijven namens het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO). Je vindt de namen van deze dierenartsen op www.ecvo.org onder ‘diplomate list’.
  • De onderzoeker moet het voorblad van het ECVO-formulier met de originele handtekening van de eigenaar rechtstreeks naar de Raad van Beheer sturen.

Wij controleren vervolgens de gegevens. Is alles in orde, dan registreren wij de geldige ooguitslagen.