Prikdagen

De Algemene Begeleidingscommissie organiseert regelmatig dagen waarop bij uw Labrador door middel van een Swab wat wangslijm wordt afgenomen voor DNA-testen: DNA-profiel, prcd-PRA, RD/OSD, CNM, DM, EIC, SD2, Narcolepsie, HNPK, Vachtkleur E-locus, Vachtkleur B-locus of een combinatiepakket Vacht variatie. De NLV subsidieert tijdens deze ‘Swabdagen’ het DNA-onderzoek .
De kosten van deze onderzoeken zijn tijdens deze Swabsessies aanmerkelijk lager, omdat Van Haeringen Laboratorium korting geeft op de prijs van enkel DNA-testen. Daar bovenop verstrekt de NLV nog een subsidie. Ook de kosten voor een consult bij de dierenarts vermijdt u als u zich aanmeldt voor één van deze Swabsessies.

De ABC zorgt voor de administratieve afhandeling en zal bovendien het materiaal opsturen naar het Van Haeringen Laboratorium(VHL). 

Hebt u belangstelling voor een Swabsessie dan kunt u contact opnemen met e-mail: abc-gezondheid@nlv.nu