Procedure Herplaatsing Oudere Honden

 • Leden en niet-leden van de NLV die om welke reden dan ook zich genoodzaakt zien afstand te doen van hun (oudere) Labrador Retriever, melden hun hond aan door middel van een uitgebreid aanmeldingsformulier .
 • Alleen Labrador Retrievers die ingeschreven staan in het NHSB, en aangemeld worden door hun eigenaar,  komen voor herplaatsing via de NLV in aanmerking.
 • Leden maken een bedrag van € 20,- ; niet-leden een bedrag van € 40,- over op rekening nummer:                   NL 95 INGB 0003 2056 15, t.n.v. Nederlandse Labrador Vereniging - ABC , gelieve te vermelden: “Herplaatsing” en het NHSB nummer van de hond.
 • Zodra de betaling binnen is wordt de hond op de website van de NLV geplaatst. Bij voorkeur met een mooie/leuke foto.
 • Leden en niet-leden van de NLV die belangstelling hebben voor een oudere Labrador Retriever, kunnen door middel van een uitgebreid inschrijvingsformulier reageren op de aangeboden hond(en) op de website van de NLV.
 • De gegevens van de te herplaatsen hond worden kenbaar gemaakt aan belangstellenden voor de oudere hond.
 • De gegevens van belangstellenden voor een oudere hond worden door middel van een kopie van het inschrijvingsformulier kenbaar gemaakt aan de eigenaren van voor herplaatsing aangeboden Labrador Retrievers.
 • De NLV is geen bemiddelaar, de rol van de contactpersoon HOH is een informerende. Eigenaren en geïnteresseerden maken naar eigen inzicht en op eigen verantwoordelijkheid de keuze al of niet een hond te verkopen/kopen.
 • Wanneer eigenaar en potentiële koper van zins zijn de hond over te dragen, c.q. over te nemen, wordt allereerst tot een proefplaatsing overgegaan.
  Door middel van het bijgeleverde NLV-overname contract regelen zij de duur van de proefperiode, de aansprakelijkheid, de prijs van de hond en de datum van de definitieve overdracht.
 • Wanneer een proefplaatsing niet succesvol eindigt, meldt de oorspronkelijk eigenaar dit bij de contactpersoon HOH. Deze kan dan de procedure van het informeren van eigenaar en belangstellenden opnieuw starten.
 • Wanneer er sprake is van gedragsproblemen bij de hond, dient er een rapport te worden opgemaakt door een gedragstherapeut, aangesloten bij De Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden, Alpha, (op kosten van de eigenaar) alvorens de aanvraag in behandeling kan worden genomen.
  Ook wanneer plaatsing van de hond niet lukt als gevolg van gedragsproblemen van de hond, kan de contactpersoon HOH de eigenaar verzoeken de hond te laten onderzoeken door een gedragstherapeut, alvorens de procedure kan worden voortgezet.
 • Wanneer na een half jaar (of na overleg een langere periode) de hond niet succesvol is geplaatst bij een nieuwe eigenaar, wordt de hond door de NLV als niet bemiddelbaar beschouwd en wordt de hond van de lijst verwijderd.
 • De NLV heeft in de procedure van Herplaatsing Oudere Honden geen prestatieverplichting.