Contactpersonen ABC

Contactpersonen ABC

Vragen over gedrag van uw hond(en)?

Voor vragen/adviezen over het gedrag van uw hond: Henny Foeken

Bij gedragsproblemen, die niet via e-mail of per telefoon door de gedragsdeskundige van de ABC kunnen worden opgelost, kan de NLV doorverwijzen naar andere professionele gedragsdeskundigen.

De NLV is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor de gegeven adviezen.

Formulieren aanvragen: (aanmelden pups/dekbericht): Ingrid Muller

Formulieren aanvragen: (Aanmelden dekreuen): Ingrid Muller

Formulieren aanvragen: (Melding gezondheidsproblemen en overlijden): Sonja Hekker

Fokinformatie: Marjolein Lourens, Henny Foeken

Gezondheid 

Verstrekken informatie gezondheidsgegevens zoals vermeld in de NLV database: Nathalie Reerink, Henny Foeken en Marjolein Lourens

Invoer in database van officiële (Raad van Beheer afd. GGW) gezondheidsuitslagen: Nathalie Reerink

Meldingen gezondheidsproblemen en overlijden Labradors:  Sonja Hekker


Dekreuenlijst: 
Aanmelden nieuwe reuen en correcties website: Ingrid Muller

Herplaatsing: 
Oudere Labrador Retrievers met stamboom leden/niet leden: Ingrid Muller

Kopij 
Aanleveren kopij voor de Labradorpost: Nathalie Reerink

Contactgegevens: 

Voorzitter
Marjolein Lourens *
Vlistwijk 10
3831 MZ Leusden
Tel.:06-36269342
abc-voorzitter@nlv.nu

Secretaris
Vacature *
Marjolein Lourens (tno)
abc-secr@nlv.nu

 

Penningmeester ABC
Wim Hekker *
Rek. nr. NLV  NL95 INGB 0003 2056 15,  t.n.v. Nederlandse Labrador Vereniging, inzake ABC
 
Leden:   

Henny Foeken* 
Tel.: 06-21524561 
abc-gedrag@nlv.nu

 

Ingrid Muller *
Tel.:06-53679893
abc-dekreu@nlv.nu
abc-herplaatsing@nlv.nu
abc-pupinfo@nlv.nu
beheerder-database@nlv.nu

Nathalie Reerink *
Tel.: 06-40736981
abc-redactie@nlv.nu
abc-gezondheid@nlv.nu

Sonja Hekker    *
tel: 06-13068467 
abc-meldingen@nlv.nu 

Ondersteuning ABC:

 

Anneke Bruin *
abc-database@nlv.nu

 

  

Adviseur Algemene Begeleidingscommissie
Verterinair Centrum Holland Noord (VCHN)
Dierenarts: Gitte Lont-Oude Nijhuis
www.vchn.nl

* liever niet bellen op zon- en feestdagen en na 21.00 uur.