PERSBERICHT Onderzoek ministerie: rashondenfokkerij pakt gezondheidsproblemen aan

PERSBERICHT Onderzoek ministerie: rashondenfokkerij pakt gezondheidsproblemen aan

Datum: 27-05-14
Door: Raad van Beheer

PERSBERICHT 27 mei 2014

Onderzoek ministerie: rashondenfokkerij pakt gezondheidsproblemen aan

In juni 2013 is het ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar de gezondheidsproblemen van drie hondenrassen, de Franse Bulldog, de Chihuahua en de Labrador Retriever en één kattenras (Perzische Kat). Een van de conclusies naar aanleiding van de eerste resultaten is, dat de officiële rasverenigingen van deze hondenrassen in hun fokbeleid al goede maatregelen treffen voor het terugdringen van de in het onderzoek aangetoonde aandoeningen.
Een andere conclusie geeft aan dat het beeld van de gezondheid van de hondenrassen wordt bepaald door niet-rashonden zonder stamboom. Deze honden worden door dierenartsen wel genoemd als rasdier. Zo is van de Chihuahua’s slechts 6%, van de Franse Bulldoggen slechts 12% en van de Labrador Retriever slechts 20% van de onderzochte populatie een rashond met officiële stamboom. Rasverenigingen stellen aan het fokken van rashonden eisen; ook de landelijke vereniging Raad van Beheer die de officiele stambomen uitgeeft doet dat. Zo werken zij samen aan gezonde en sociale rashonden. Aan niet-rashonden zonder stamboom worden geen eisen gesteld wat betreft gezondheid, welzijn en sociaal gedrag. Deze laatste groep dieren bepaalt volgens dit onderzoek echter wel het beeld dat mensen hebben van een rasdier.


Doel van het onderzoek is om gegevens over rasgebonden erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken vast te stellen. Met deze informatie kan gericht duurzaam beleid worden ontwikkeld voor een beter welzijn en gezondheid.

Probleem fokkerij honden zonder stamboom
Het onderzoek toont aan dat het beeld over de gezondheid van deze honden voor het overgrote deel gebaseerd is op honden zonder stamboom (look-alikes).
Het probleem van de look-alikes is volgens het onderzoek dat de regulatie van de fokkerij hiervan zeer lastig is omdat er geen afstammingsregistratie plaatsvindt en het testen van ouderdieren niet gangbaar is. Dit in tegenstelling tot de georganiseerde rashondenfokkerij. Dit maakt het implementeren van een systeem ter verbetering van de gezondheid van deze niet-rashonden tot een lastige opgave terwijl hiernaar wel de meeste aandacht uit zou moeten gaan, gezien het grote aandeel in de populatie, aldus het onderzoek. De Raad van Beheer is graag bereid haar kennis en ervaring in de opzet van een duurzaam fokbeleid in te zetten voor de niet-rashonden fokkerij.

Oplossing door georganiseerde rashondenfokkerij en rasverenigingen
Het onderzoek toont ook aan dat het bij deze hondenrassen van essentieel belang is om zorgvuldig en verantwoord te fokken. Een gedegen fokbeleid met afstammingsregistratie en het testen van ouderdieren waarbij rekening wordt gehouden met voor het ras bekende aandoeningen is daarbij noodzakelijk.
Het fokbeleid van de bij de Raad van Beheer aangesloten rasverenigingen van de onderzochte rassen houdt specifiek rekening met de in het onderzoek aangetoonde en voorkomende aandoeningen.

De rasvereniging voor de Chihuahua, de Nederlandse Chihuahua Club, heeft specifieke regels voor de geconstateerde knieproblemen. Zo geldt voor alle fokdieren een verplicht patella luxatie (knie) onderzoek door een specialistische dierenarts.

De rasvereniging voor de Franse Bulldog, de Hollandse Bulldoggen Club, heeft specifieke regels voor de geconstateerde aaandoeningen aan de voorste luchtwegen. Zo geldt voor alle fokdieren een verplicht luchtwegonderzoek door een dierenarts.

De rasverenigingen voor de Labrador Retriever, de Nederlandse Labrador Vereniging en de Labrador Kring Nederland, hebben specifieke regels voor de geconstateerde aandoeningen aan heupen en ellebogen. Zo geldt voor alle fokdieren een verplicht onderzoek naar afwijkingen aan heupen en ellebogen door specialistische dierenartsen.

Voorlichting pupkoper: koop een hond die volgens een goed gezondheidsbeleid is gefokt
Het onderzoek geeft aan dat de pupkoper zich ervan bewust dient te worden dat hij zich voor de aanschaf van een pup moet laten informeren over hetgeen de fokker gedaan heeft om te zorgen dat de gefokte hond zo gezond en sociaal mogelijk is.

De Raad van Beheer ziet ook een duidelijke verantwoordelijkheid bij pupkopers om zich vooraf goed te oriënteren over de aanschaf van een (ras)hond en de gezondheidssituatie binnen een ras. De Raad van Beheer heeft daartoe een openbare database waarin geregistreerde gezondheidsonderzoeken van alle rashonden opvraagbaar zijn. De Raad van Beheer en de bij haar aangesloten rasverenigingen verstrekken informatie over de gezondheidssituatie binnen het ras en de maatregelen die verantwoorde fokkers nemen.

In het beleid van de Raad van Beheer is de gezondheid en het welzijn van de honden leidend. Gezondheids- en welzijnsproblemen pakt de Raad van Beheer samen met de aangesloten rasverenigingen adequaat aan. De Raad van Beheer doet dit in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken, de wetenschap en organisaties uit de sector.

De Raad van Beheer erkent dat er gezondheidsproblemen voorkomen. In het beleid van de Raad van Beheer is de gezondheid en het welzijn van de honden leidend. Gezondheids- en welzijnsproblemen pakt de Raad van Beheer samen met de aangesloten rasverenigingen adequaat aan. De Raad van Beheer doet dit in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken, de wetenschap en organisaties uit de sector.

© Raad van Beheer – Amsterdam – www.raadvanbeheer.nl
Publicatie: 27 mei 2014  

Het gehele rapport is te vinden op de website van de overheid: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/05/27/incidentie-van-schadelijke-raskenmerken-en-erfelijke-gebreken-bij-populaties-van-gezelschapsdieren.html

Verplichte DNA-afname en afstammingscontrole gaat in op 1 juni 2014

Verplichte DNA-afname en afstammingscontrole gaat in op 1 juni 2014

Op de Algemene Vergadering van 23 november 2013 hebben de aangesloten verenigingen hun stem uitgebracht met als beoogd resultaat ‘dat het op grote schaal DNA-onderzoek aanbieden aan fokkers’ werkelijk gaat gebeuren. Maar liefst 91% van de aanwezigen stemde voor het voorstel van de verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole. Een reuzensprong voor de kynologie!
De ingangsdatum van de DNA-afname en -afstammingscontrole is 1 juni 2014.
Dat betekent dat bij alle dekkingen op of na 1 juni a.s. van alle pups en ouderdieren DNA-afname en –afstammingscontrole verplicht is. De kosten per afname zijn vanaf 1 juni: € 29,87 per hond. Verdere informatie is te vinden op de website van de Raad van Beheer:www.raadvanbeheer.nl/dnacontrole

Veelgestelde vragen DNA-afname en -afstammingscontrole
Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over DNA-afname en DNA-afstammingsonderzoek.
Mocht uw vraag hier niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen via ggw@raadvanbeheer.nl
Wij doen ons best om zo snel mogelijk antwoord te geven op eventuele overige vragen, maar in sommige gevallen zullen wij misschien eerst verder moeten zoeken en/of navragen, zodat de beantwoording enige tijd kan duren. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Vragen en antwoorden
1. Per wanneer zijn wij als fokker verplicht tot DNA-afname en -afstammingscontrole?
De verplichting gaat in per 1 juni 2014. Om de verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole van de pups zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er aanpassingen nodig aan onze systemen en procedures. Hier is tijd voor nodig, daarom is de ingangsdatum vastgesteld op 1 juni 2014.
2. Hoe gaat de exacte procedure (uitvoeringsregel) voor verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole er uitzien?
Veel van de vragen en antwoorden over de procedure kunt u op deze pagina vinden.
Bepaalde onderdelen of details uit de procedure voor verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole worden de komende periode vastgesteld mede in overleg met de werkgroep Fokkerij en Gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de procedure voor buitenlandse dekreuen. Meer informatie over deze uitvoeringsregels volgt dan zodra hierover meer bekend is.
3. Wie neemt het DNA van de pups af?
De buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer neemt het DNA van de pups af.
De buitendienstmedewerker zal na het chippen van de pups met een speciale ‘swab’ wat slijmvlies afnemen.
Het wordt geadviseerd om de pups een half uur vooraf geen voedsel te geven, water mag wel.
4. Wie neemt het DNA van de ouderdieren af?
Het DNA van de ouderdieren kan worden afgenomen door de buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer óf een bevoegd dierenarts. Deze zal eerst de identiteit controleren door het uitlezen van de microchip en vervolgens met een speciale ‘swab’ wat slijmvlies afnemen. Het wordt geadviseerd om de hond(en) een half uur vooraf geen voedsel te geven, water mag wel.
5. Ontvang ik als fokker ook op papier DNA-profielen van de pups?
Ja, voor alle pups wordt een ISAG 2006 DNA-profiel in de vorm van een certificaat opgesteld. Deze DNA-certificaten worden naar de fokker gestuurd.
6. Waar kan ik zien dat de afstamming van mijn pup is gecontroleerd?
Op de stamboom en op het DNA-certificaat wordt vermeld dat de afstamming van de pup gecontroleerd is. Deze controle geldt alleen voor pups geboren uit teven welke gedekt zijn na 1 juni 2014. De gecontroleerde afstamming van de pups betreft alleen de ouderdieren (F1 generatie).
7.  Wanneer mijn teef gedekt is vóór 1 juni 2014, is er dan al DNA-afname en afstammingscontrole verplicht?
Nee, voor dekkingen welke hebben plaatsgevonden vóór 1 juni 2014 geldt deze verplichting niet. Alle dekkingen welke hebben plaatsgevonden op of na 1 juni 2014 vallen onder de nieuwe procedure. Daarbij zal dus DNA afgenomen gaan worden van ouderdieren en pups. De afstamming van de pups zal worden gecontroleerd.
8.  Ik laat mijn teef dekken op of na 1 juni 2014. Er is nog geen ISAG 2006 DNA-profiel van mijn teef. Wat nu?
Bij voorkeur is het DNA-profiel van de hond beschikbaar bij de dekaangifte. Het is mogelijk om het DNA af te laten nemen door de buitendienstmedewerker bij de nestcontrole. De fokker is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het DNA-profiel van de ouderdieren voor DNA-afstammingscontrole.
9.  Ik wil mijn dekreu inzetten op of na 1 juni 2014. Er is nog geen ISAG 2006 DNA-profiel van mijn reu. Wat nu?
Bij voorkeur is het DNA-profiel van de hond beschikbaar bij de dekaangifte. Het is mogelijk om het DNA af te laten nemen door een bevoegd dierenarts of door de buitendienstmedewerker bij de nestcontrole. De fokker is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het DNA-profiel van de ouderdieren voor DNA-afstammingscontrole.
10. Van alle pups en ouderdieren worden ISAG 2006 DNA-profielen vastgelegd. Wat zijn de kosten en wanneer moet ik betalen?
De kosten voor het ISAG 2006 DNA-profiel en -afstammingscontrole zijn vastgesteld op € 29,87 per hond.
Deze kosten worden gelijktijdig met de stambomen en identificatiekosten gefactureerd. Pas wanneer de factuur volledig betaald is, zal de buitendienstmedewerker langskomen voor identificatie en DNA-afname. Wanneer uw fokdier reeds in het bezit is van een ISAG 2006 DNA-profiel hoeft dit niet nogmaals te worden vastgelegd.
11. Ik ben een hobbyfokker en de kosten voor het fokken op kleine schaal zijn best hoog. Kan ik de kosten voor het DNA-profiel en de -afstammingscontrole later betalen of een ‘betalingsregeling’ treffen?
De Raad van Beheer kent geen betalingsregelingen.
12. Wat gebeurt er wanneer de afstamming van de pups na DNA-afstammingscontrole niet correct blijkt?
Wanneer de afstamming niet correct blijkt te zijn, zullen er voor het nest geen stambomen afgegeven worden.
13. Mag ik meer dan één dekreu gebruiken om mijn teef te laten dekken?
Het gebruik van meer dan één dekreu per nest is conform het Kynologisch Reglement (Artikel III.21 lid 2.d.) niet toegestaan.
14. Ben ik verplicht om van mijn importhond een DNA-profiel te laten vastleggen?
Nee, u bent dit niet verplicht. Als een te importeren hond geen ISAG 2006 DNA-profiel bezit kan deze toch opgenomen worden in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB). Niet elke geïmporteerde hond zal ingezet worden voor de fokkerij. U moet wanneer u met de hond wilt fokken in Nederland een DNA-profiel vastleggen.
15. De dekreu of fokteef is in het bezit van een ISAG 2006 DNA-profiel dat is vastgelegd voor 1 juni 2014. Kan dit profiel gebruikt worden voor de verplichte DNA-afstammingscontrole?
Elk ISAG 2006 DNA-profiel kan gebruikt worden, ook als dit niet is vastgelegd bij VHL/Certagen. Er zijn diverse laboratoria welke ISAG 2006 DNA-profielen vastleggen. Mocht u twijfelen of het bestaande DNA- profiel voldoet, kunt u dit navragen door een kopie van het profiel te zenden aan ggw@raadvanbeheer.nl
16. Moet er van de (over)grootouders ook een DNA-profiel aanwezig zijn?
Nee, van de (over)grootouders hoeft geen DNA-profiel aanwezig te zijn. Tijdens de DNA-afstammingscontrole wordt uitsluitend gekeken of de opgegeven ouderdieren correct zijn.
17. Wie gaat het DNA afnemen bij mijn pups? En op welke wijze?
De buitendienstmedewerker van de Raad van Beheer neemt DNA af bij de pups. Na het inbrengen van de chip wordt met een speciale ‘swab’ wat slijmvlies afgenomen. Het DNA-monster wordt door het VHL/Certagen laboratorium onderzocht.
18. Ik wil een buitenlandse dekreu gebruiken, is dit mogelijk?
Ja, dit is mogelijk. Met de dekaangifte stuurt de fokker het ISAG 2006 DNA-profiel van de buitenlandse dekreu mee. Wanneer de reu nog niet in het bezit is van een ISAG 2006 DNA-profiel dan geldt de volgende procedure. Een bevoegd dierenarts zal eerst de identiteit controleren en vervolgens met een speciale ‘swab’, die DNA van research kwaliteit garandeert, wat slijmvlies afnemen. De Raad van Beheer zal via haar website de mogelijkheid bieden om swabs aan te vragen. De fokker is verantwoordelijk dat het ISAG 2006 DNA-profiel van de reu op tijd aanwezig is bij de Raad van Beheer.
19. Hoe lang duurt het voor ik de stambomen van mijn pups kan verwachten?
U ontvangt de stambomen van uw pups in het algemeen binnen een maand na chippen en DNA-afname. Deze termijn kunnen wij uitsluitend handhaven indien er geen bijzonderheden zijn (betalingen, problemen met DNA, etc.). Wij verwachten dat in normale gevallen de stambomen niet later bij de fokker zullen zijn dan bij de huidige procedure zonder DNA-afname.
20.  Een evenement is een mooie gelegenheid om collectief DNA-materiaal af te nemen. Is dit mogelijk?
Ja, dat is mogelijk. De eerste jaren willen we samen met aangesloten verenigingen de mogelijkheid bieden om ‘DNA-afname momenten’ te organiseren. Denk hierbij aan Jonge Honden Dagen, (Kampioenschaps-)clubmatches, tentoonstellingen en andere activiteiten.
21. Ik heb in het verleden een ISAG 2006 DNA-profiel van mijn hond laten vastleggen via de Raad van Beheer. Ik ben het certificaat kwijt. Wat nu?
De geregistreerde eigenaar kan een duplicaat van het certificaat aanvragen bij de Raad van Beheer.
22. Ik heb van mijn hond bij een buitenlands laboratorium al een DNA -profiel laten vastleggen. Is dit profiel bruikbaar?
Elk ISAG 2006 DNA-profiel kan gebruikt worden. Ook als dit ISAG 2006 DNA-profiel niet is vastgelegd bij VHL/Certagen. Er zijn diverse laboratoria welke ISAG 2006 DNA-profielen vastleggen. Mocht u twijfelen of het bestaande DNA-profiel voldoet, dan kunt u dit navragen door een kopie van het profiel te zenden aan ggw@raadvanbeheer.nl
23. Wie is de eigenaar van het afgenomen en opgeslagen DNA-materiaal van de hond?
Het DNA-materiaal behoort samen met de stamboom tot de hond en is dan ook eigendom van de bij de Raad van Beheer geregistreerde eigenaar van de hond. Bij verkoop van de hond moeten stamboom en DNA-profiel aan de nieuwe, bij de Raad van Beheer geregistreerde eigenaar worden overgedragen.
24. Er is DNA-materiaal van mijn hond opgeslagen, kan ik hier nog meer testen op laten doen?
Ja, het is in principe mogelijk om als geregistreerd eigenaar meer testen te doen op het opgeslagen DNA-materiaal.
25. Is de kans niet groot dat het DNA verwisseld wordt? De chipper bezoekt immers meerdere locaties op dezelfde dag.
Nee, de kans van verwisseling van DNA is nihil. In het bijzijn van de fokker/eigenaar wordt de swab gekoppeld aan het chipnummer van de hond. Daarna worden alle swabs van een locatie in een envelop gedaan. De envelop wordt vervolgens verzegeld.
In de envelop wordt een verklaring toegevoegd die door de fokker/eigenaar en de chipper worden ondertekend. In de verklaring staat wat de inhoud van de envelop hoort te zijn. Het laboratorium tekent voor ontvangst van een verzegelde en onbeschadigde envelop. Mocht de envelop beschadigd zijn of de inhoud niet overeenkomen met de verklaring dan ontvangt de Raad van Beheer daar bericht van en volgt er een actie vanuit de Raad van Beheer.
26. Ik weet zeker dat de afstamming van mijn nest klopt met de door mij opgeven ouderdieren. Uit het afstammingsonderzoek komt een andere uitslag. Wat nu?
Wanneer een fokker/eigenaar het niet eens is met de uitslag van het DNA-afstammingsonderzoek is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Bij bezwaar is het mogelijk om contra-expertise aan te vragen.
Het is voor de fokker/eigenaar mogelijk om de test te herhalen met materiaal dat eerder is afgenomen en bij het laboratorium is opgeslagen. Bij een dergelijk bezwaar is het mogelijk om op kosten van de eigenaar de bepaling in een ander laboratorium te laten plaatsvinden. Dat laboratorium moet volgens de ISAG 2006 richtlijnen handelen en geaccrediteerd zijn voor DNA-afstammingscontrole bij honden.
Het is voor de fokker/eigenaar ook mogelijk om de gehele procedure opnieuw te laten plaatsvinden. Daarbij wordt het DNA opnieuw afgenomen door een chipper of bevoegd dierenarts. Wederom moet de verzending verzegeld plaatsvinden en moet het materiaal altijd terug te vinden zijn. Dezelfde eisen voor het laboratorium gelden zoals
hierboven benoemd.
De kosten worden door de eigenaar/fokker gedragen, tenzij de eerste onderzoeken door (procedure)fouten buiten de fokker om gelegen, hebben geleid tot een eerste uitslag die verkeerd was. In dat geval zijn de kosten voor de Raad van Beheer c.q. het bedrijf dat de fout veroorzaakte.
27. Ik vind de verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole een prima initiatief. Ik wil graag voor 1 juni 2014 van al mijn honden een DNA-profiel vastleggen en de pups laten controleren op afstamming. Is dit mogelijk?
Nee, dit is nog niet mogelijk. Per 1 juni 2014 is DNA-afname en -afstammingscontrole verplicht en zal de prijs € 29,87 per hond/pup bedragen.
Het DNA van uw pups en moederhond zal door de buitendienst medewerker worden afgenomen. Op dit moment wordt er nog aan de inhoud en uitvoering van het project DNA-afname en -afstammingscontrole gewerkt met betrokken partijen. Zodra er over de exacte uitvoering meer bekend is zal dit op de website terug te vinden zijn. In de komende maanden zullen onze systemen aangepast moeten worden om de verwerking van dit project soepel te laten verlopen.
Als het proces zowel bij ons als bij het laboratorium geautomatiseerd is en het project van start kan gaan zal de prijs aangepast worden. Dit heeft alles te maken met het feit dat DNA-afname en -afstammingscontrole dan op grotere schaal gebeurd. Wij leveren meer monsters aan die compleet geautomatiseerd verwerkt worden. Hierop is de prijs ad. € 29,87 gebaseerd.
28. Ik ben onlangs eigenaar geworden van een hond met een ISAG 2006 DNA-profiel. Ik heb het certificaat niet gekregen bij de overdracht. Wat nu?
Het ISAG 2006 DNA-profiel behoort samen met de stamboom en het registratiebewijs bij de hond. Bij verkoop van de hond moeten stamboom en ISAG 2006 DNA-profiel aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen. Indien de vorige eigenaar deze niet kan overdragen, kan de nieuwe geregistreerde eigenaar een duplicaat van het certificaat aanvragen bij de Raad van Beheer.
29. De chipper komt al langs, kan ik ook DNA materiaal af laten nemen van andere honden?
Dit is mogelijk na 1 juni 2014 en dient u vooraf aan te geven.
Op het moment dat de chipper al bij u komt voor een ‘dienst’ zullen er geen extra voorrijkosten worden berekend.
Het DNA profiel kost dan € 29,87.
30. De dekreu die ik wil gebruiken is overleden. Er is sperma opgeslagen van deze hond. Er is echter geen ISAG 2006 DNA-profiel. Kan ik deze dekreu gebruiken voor een dekking?
Ja, het is mogelijk om sperma te gebruiken van een overleden reu voor een dekking. Er kan voor inseminatie wat materiaal (sperma) worden afgenomen uit de opslag.
Dit materiaal kan worden gebruikt voor het vastleggen van een DNA-profiel.
Tijdens de afname van het sperma destijds, moet de identiteit van de hond gecontroleerd zijn. De laatst geregistreerde eigenaar van de reu en teef moeten tekenen voor juistheid van de gegevens.


 

Handboek "Fokken van Rashonden".

Handboek "Fokken van Rashonden".

Gedrukte versie handboek ‘Fokken van rashonden’ nu beschikbaar bij Raad van Beheer
Gedrukte versie handboek ‘Fokken van rashonden’ nu beschikbaar bij Raad van Beheer

Het handboek 'fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap' is vanaf nu in gedrukte vorm beschikbaar.

Het eerste exemplaar werd tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt aan voorzitter van de Raad van Beheer Gerard Jipping en aan de auteurs Kor Oldenbroek en Jack Windig van het WUR.

Dit boek beschrijft de genetische kennis die nu beschikbaar is over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken van rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen.

Voor rasverenigingen
Het boek is bedoeld voor bestuursleden van rasverenigingen en voor leden van foktechnische commissies. Met de kennis die in dit boek beschreven wordt, kunnen zij de maatregelen treffen die nodig zijn om een ras verantwoord in stand te houden met een fokdoel dat resulteert in gezonde honden die oud kunnen worden.

Voor fokkers
Het boek is ook bedoeld voor individuele fokkers van honden. Het geeft hen inzicht in het verantwoord kiezen van ouderdieren en hoe ze als fokkers gezamenlijk een ras in stand kunnen houden. Het kan bij hen begrip kweken voor maatregelen die de rasvereniging instelt om de verwantschap en de inteelt in het ras te beheersen.

Voor hondeneigenaren
Het boek biedt eveneens kennis aan (toekomstige) eigenaren van honden die willen weten of hun hond verantwoord gefokt is en weinig risico’s heeft op gezondheidsstoornissen door inteelt.

Het boek bestaat uit meer dan 140 pagina's en is rijk geïllustreerd met 70 afbeeldingen.
Het boek is uitsluitend verkrijgbaar via de webwinkel van de Raad van Beheer op www.raadvanbeheer.nl via de knop ‘bestellingen’, pagina ‘bestellen boek ‘Fokken van rashonden’.