Fokinformatie

U kunt, wanneer u het plan heeft met uw teef een nestje te gaan fokken of uw reu in wilt zetten voor de fokkerij, voor informatie terecht bij de Algemene Begeleidingscommissie.

Bevalling

Fokinformatie
De ABC geeft op verzoek van leden en niet-leden fokinformatie voor geregistreerde Labrador Retrievers met stamboom.
U kunt, wanneer u het plan heeft met uw teef een nestje te gaan fokken of uw reu in wilt zetten voor de fokkerij, voor informatie terecht bij de Algemene Begeleidingscommissie.

Infoverstrekking
De ABC zal uw vragen op het gebied van de fokkerij voor zover mogelijk beantwoorden, u doorverwijzen naar de betreffende personen of instanties en u attenderen op literatuur en brochures over dit onderwerp.
De ABC geeft op verzoek een kopie van een stamboom af, met alle bij de NLV geregistreerde officiële gezondheidsuitslagen (en overige gezondheidsgegevens voorzover beschikbaar).

Heeft u een combinatie van reu en teef op het oog en wilt u hierover gegevens op het gebied van gezondheid (gezondheidsgegevens van achterliggende lijnen, ouderdieren, broers/zusters en eventuele nakomelingen van de door u voorgestelde reu en uw teef, gegevens over kleurvererving voor zover deze bij de NLV bekend zijn) dan kunt u dus bij de ABC aankloppen.

Ook niet-leden kunnen van deze service gebruik maken.

Ontraden
Indien een hond waarvoor voorlichting wordt gevraagd dan wel de door de fokker voorgestelde dekreu niet aan de Basisregels betreffende fokdieren (zie punten onder A in het NLV-fokreglement) voldoet,, zal de ABC de voorgestelde dekking ontraden.

Fokker kiest zelf dekreu
De NLV zal nimmer een dekreu adviseren. De fokker dient zelf aan te geven naar welke reu zijn/haar voorkeur uitgaat. De NLV kan aanvullende gegevens verstrekken

Aansprakelijkheid NLV
De NLV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gegeven voorlichting.
Voorlichting en aanbevelingen kunnen nimmer waarborgen of garanties bevatten ten aanzien van de kwaliteit van de nakomelingen. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het fokken van een nest ligt te allen tijde bij de fokker en niet bij de NLV. De eigenaar van de dekreu heeft een eigen verantwoordelijkheid: het optimaal informeren van de fokker over voor de fokkerij van belang zijnde gegevens betreffende de reu, verwanten en (eventuele) nakomelingen.

Het meest recente NLV-fokbeleid kunt u hier vinden.

Informatie betreffende Afspraken tussen fokker en dekreu eigenaar , een model Dekovereenkomst  en de brochure "Uw reu een dekreu" kunt u hier downloaden.