Dekreu-eigenaren

Dekreu-eigenaren

Algemene informatie dekreuenlijst

Wilt u een nestje fokken met uw reu en voldoet de hond aan de in het NLV-fokbeleid  gestelde criteria, dan kunt u uw reu aanmelden voor plaatsing op de dekreuenlijst.
Natuurlijk is het van het grootste belang dat een fokdier voldoet aan de in het fokreglement gestelde eisen, maar hij zal ook een plezierig, en verdraagzaam karakter moeten hebben . Een vechtersbaas hoort niet thuis op de dekreuenlijst, ook al is deze reu nog zo mooi of is hij succesvol op wedstrijden.
Van fokkers en dekreu-eigenaren mag daarom worden verwacht dat zij niet alleen afgaan op exterieur en gezondheidsuitslagen: ook temperament dient bij de selectie een (grote) rol te spelen. De Labrador Retriever is met name zo geliefd vanwege het karakter.
De dekreuenlijst vindt u hier.

Spreiding van risico's

Niet alle eigenaren van een reu, melden deze ook aan als 'dekreu'. Veel eigenaren denken daar gewoon niet aan!
Dat, terwijl hun hond een hele waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan de volgende generatie Labradors. Het is voor geen enkel ras goed als een beperkt aantal reuen onevenredig wordt ingezet in de fokkerij. Elk levend wezen -mens en dier- geeft niet alleen goede genen door. En: aan de buitenzijde valt niet te zien welke eigenschappen reu en teef doorgeven aan hun nageslacht. Bij de inzet van een te beperkte groep fokdieren, is het risico op de verspreiding van erfelijke problemen dan ook groter. Omdat veel eigenschappen 'recessief vererven'-en dus niet altijd meteen zichtbaar worden in de eerste generatie nakomelingen- blijkt vaak pas later dat bepaalde fokdieren een te groot stempel op de fokkerij hebben gedrukt en dat de voormalig zo populaire reu toch niet zo'n aanwinst was voor het welzijn van het ras.
Omdat teven meestal veel minder nakomelingen hebben, is het met name van belang om meer verschillende dekreuen in te zetten voor de fokkerij en bij de selectie geen eenzijdige keuzes te maken.

Procedure plaatsing reu op de dekreuenlijst

Procedure plaatsing reu op de dekreuenlijst

Aanmelding van uw reu voor de dekreuenlijst doet u door het formulier Dekreuenregistratie zo volledig mogelijk in te vullen, te ondertekenen en samen met de benodigde leesbare kopieën van:

• Stamboom en eigendomsbewijs
• gezondheidsuitslagen (heupen, ellebogen, ogen)
• keurverslagen shows
• (eventuele) werkkwalificaties e.d.
• foto van uw hond

per post te zenden aan:
Nederlandse Labrador Vereniging
t.a.v. mevrouw Ingrid Muller
Ottoland 8
2685 TL Poeldijk Tel. 06- 53679893

Per mail naar:
abc-dekreu@nlv.nu

Zodra uw reu goedgekeurd is voor plaatsing op de dekreuenlijst van de NLV en de bijdrage van € 25,- is ontvangen op reknr:  NL95 INGB 0003 2056 15 ten name van NLV - inzake ABC  ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van plaatsing.
Vervolgens zal uw reu in de eerstvolgende Labrador Post vermeld worden en –indien u daarmee instemt- op de website worden geplaatst.

Belangrijk
Voor wat betreft de gezondheidsonderzoeken willen wij u erop wijzen, dat u zelf zorg dient te dragen voor het tijdig herhalen van het oogonderzoek.
Als de ooguitslag verlopen is (deze is maar één jaar geldig!) en de ABC heeft niet tijdig van u een kopie van de nieuwe uitslag ontvangen, dan zal zij helaas genoodzaakt zijn om dit te vermelden. Zodra er dan een nieuwe uitslag is, zal deze weer opgevoerd worden.
Aanvullingen en eventuele wijzigingen zoals adreswijziging, kwalificaties, diploma’s, gegevens van nakomelingen, kleurvererving, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ABC te melden aan het bovenstaande adres, vergezeld van de benodigde kopieën.
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met: Ingrid Muller tel. 06-53679893 of e-mail: abc-dekreu@nlv.nu

Heuponderzoek: OFA-uitslagen en FCI-uitslagen

Heuponderzoek: OFA-uitslagen en FCI-uitslagen

Onderstaand worden de door de Amerikaanse OFA (Orthopedic Foundation for Animals) verstrekte heupuitslagen vergeleken met FCI-uitslagen.
 
Nota bene:
Uitslagen van OFA-heuponderzoek worden alleen op de NLV-dekreuenlijst vermeld, indien:

  • De hond op het moment van het betreffende onderzoek voorzien is van een permanente officiële identificatie middels chip of tatoeage.
  • Deze chip/tatoeage overeenkomt met de gegevens vermeld op een door de AKC/FCI-erkende stamboom en de OFA-uitslag.
    Een kopie van deze stamboom dient aan de ABC van de NLV te worden meegestuurd met de aanvraag tot plaatsing op de (on-line) NLV-dekreuenlijst.
                          OFA  FCI                          
                          E  (Excellent) A(A1)                          
                          G (Good)  A(A2)                          
                          F (Fair) B(B1)                          
                          B (Borderline) B(B2)                          
                          M (Mild) C                          
                          Mod (Moderate) D                          
                          S (Severe)                          

                  

Uw reu verdient een goede foto

Veel foto's zijn zeer fraai, maar helaas worden er nog te vaak foto's opgestuurd waarop de hond als een 'zoutzak' wordt getoond of foto's waarop de hond gewoon niet te beoordelen is.
Ons advies:
• zet de hond voor de foto op een kortgemaaid grasveld of op een stenen ondergrond
• in een rustige omgeving (dus geen tuinkabouters, driewielers, auto's op de achtergrond)
• zet de hond in stand en zorg ervoor dat het touwtje niet voor zijn snuit hangt
• laat de hond 'gewoon rustig staan' en houd geen staart omhoog
• zorg voor goed licht
• laat de hond niet zitten op de foto en stuur ook geen foto op met een dummy of wild in zijn bek
Bij twijfel stuurt u gewoon meerdere foto's op: de ABC zal hieruit dan de beste kiezen.
Als u geen digitale foto hebt, kunt u ook een gewone afdruk sturen. Wij zullen deze scannen en op de site plaatsen.

Tussentijds wisselen
Misschien staat uw hond al op de lijst en hebt u inmiddels een betere foto. U kunt deze -voorzien van de naam van de hond- mailen naar Ingrid Muller. Wij zullen deze dan z.s.m. plaatsen.

Tot slot

Het spreekt vanzelf: alleen reuen die voldoen aan de op dit moment geldende regels voor plaatsing op de NLV-dekreuenlijst zullen op onze website een plaatsje krijgen. De online dekreuenlijst is door de Algemene Begeleidingscommissie zeer zorgvuldig samengesteld. Maar de Nederlandse Labrador Vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden.
De NLV is nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk voor mogelijke (erfelijke) gebreken die zich in een nest of een latere levensfase van een pup/hond openbaren. Fokkers en dekreu-eigenaren zijn verplicht om voorafgaande aan de dekking elkaar alle relevante informatie te verstrekken over hun fokdier.
Ons advies: controleer voorafgaande aan de dekking ook zelf de gezondheidsuitslagen e.d. Het is zeer onplezierig als u later geconfronteerd wordt met gegevens die u had kunnen weten maar niet wist omdat u er niet naar gevraagd hebt.
Informatie over voorouders en 'verwanten' kunt u opvragen bij: Ingrid Muller, tel: 06-53679893, e-mail: abc-dekreu@nlv.nu