Buitenlandse gezondheidsuitslagen

Welke gezondheidsuitslagen zijn geldig?

Geïmporteerde Labrador Retrievers uit bij de FCI aangesloten landen en buitenlandse honden, ingeschreven en woonachtig in bij de FCI aangesloten landen.

  • De in het land van herkomst reeds afgegeven officiële uitslagen van gezondheidsonderzoek, mits deze verstrekt zijn door de in dat land door de FCI erkende instantie, en de hond ten tijde van het onderzoek ingeschreven stond en woonachtig was in het betreffende land.

Buitenlandse Labrador Retrievers afkomstig uit een niet bij de FCI aangesloten  land:

  • Gezondheidsuitslagen volgens het protocol van het land waar het desbetreffende dier geregistreerd en de eigenaar woonachtig is.
  • Voorwaarde is daarbij dat de betreffende hond ten tijde van het onderzoek geïdentificeerd was door middel van tatoeage of microchip en dit identificatienummer vermeld staat op de officiële gezondheidsuitslag, en de hond ten tijde van het onderzoek ingeschreven stond en woonachtig was in het betreffende land.

Voor fokdieren, ingeschreven en woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, geldt de volgende uitzondering:

  • Om te voldoen aan de algemene regels is het niet verplicht dat er een identificatienummer op de gezondheidsuitslagen vermeld staat.
  • Om in aanmerking te komen voor pupinfo of plaatsing op de ‘NLV dekreuenlijst’ is het wel verplicht dat er een identificatienummer op de gezondheidsuitslagen vermeld staat.

Nota bene:

  • Bij import van een buitenlandse reu of teef, of bij inzet van een buitenlandse reu voor de fokkerij (via natuurlijke dekking of via KI), geldt dat uitslagen van HD en ED en oogonderzoek verplicht zijn, ook wanneer in het land van herkomst deze uitslagen niet vereist worden.

Heuponderzoek: OFA-uitslagen en FCI-uitslagen

Onderstaand worden de door de Amerikaanse OFA (Orthopedic Foundation for Animals) verstrekte heupuitslagen vergeleken met FCI-uitslagen.
 
Nota bene:
Uitslagen van OFA-heuponderzoek worden alleen op de NLV-dekreuenlijst vermeld, indien:

  • De hond op het moment van het betreffende onderzoek voorzien is van een permanente officiële identificatie middels chip of tatoeage.
  • Deze chip/tatoeage overeenkomt met de gegevens vermeld op een door de AKC/FCI-erkende stamboom en de OFA-uitslag.
    Een kopie van deze stamboom dient aan de ABC van de NLV te worden meegestuurd met de aanvraag tot plaatsing op de (on-line) NLV-dekreuenlijst.
                          OFA  FCI                          
                          E  (Excellent) A(A1)                          
                          G (Good)  A(A2)                          
                          F (Fair) B(B1)                          
                          B (Borderline) B(B2)                          
                          M (Mild) C                          
                          Mod (Moderate) D                          
                          S (Severe)                          

Wij ontvingen van de Raad van Beheer een brief. Hieruit blijkt dat zowel de ECVO als de Raad van Beheer de Belgische ooguitslagen niet langer als geldig erkennen.
In artikel A.1.4 van het fokreglement van de Nederlandse Labrador Vereniging wordt aangegeven dat alleen geldend zijn de officiële ooguitslag van/erkend door de RvB/FCI/ECVO. De NLV zal daarom vanaf 13 januari 2011(datum van de brief van de RvB) de Belgische ooguitslagen ook niet meer als erkende geldende ooguitslagen beschouwen