Nest-Keurmerk NLV

Nest-Keurmerk NLV

Sinds 1 september 2009 is het voor leden van de Nederlandse Labrador Vereniging mogelijk om, voor een door hen gefokt nest, het NLV-Keurmerk aan te vragen.

Voor een keurmerk komen in aanmerking nesten, die gefokt zijn volgens de “Basisregels betreffende Fokdieren” van het Fokreglement van de NLV.

Dit betekent dat beide ouderdieren moeten voldoen aan de diverse gezondheidsregels van het op het moment van dekking geldende NLV-Fokbeleid. Het is dus niet verplicht dat de ouderdieren in het bezit zijn van tentoonstellingsuitslagen en/of werkdiploma’s. 

NLV-Keurmerk aanvragen? Aanvraagformulier kunt u vinden onder de link: Fokken en Pups; Formulieren en Brochures. U kunt het aanvraagformulier opsturen naar de Algemene Begeleidingscommissie ten name van Marjolein Lourens, Vlistwijk 10, 3831 MZ Leusden.

Het aanvraagformulier is ook op te vragen bij Marjolein. E-mail: abc-pupinfo@nlv.nu

Nota bene:

  • Voor NLV-leden, die hun nest hebben aangemeld voor Pupinformatie (Puppylijst) is dit NLV-Keurmerk gratis.
  • Fokkers die lid zijn van de NLV, maar hun nest niet hebben aangemeld voor Pupinformatie dienen € 2,50 te betalen voor het NLV-Keurmerk.
  • U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer: NL95 INGB 0003 2056 15 en name van NLV - inzake ABC onder vermelding van ‘Keurmerk NLV’.

Na ontvangst van uw bijdrage zal het Keurmerk per post naar u worden opgestuurd.