Beschikbare pups

Beschikbare pups


De actuele pupinformatielijst kunt u in het linker menu aanklikken bij Dekberichten en/of Geboorteberichten.

De pupinformatielijst van de Nederlandse Labrador Vereniging geeft een overzicht van de op dit moment beschikbare nestjes/pups die aangeboden zijn door de fokkers. De ouderdieren van de nestjes die vermeld worden op deze pupinformatielijst voldoen aan alle eisen (gezondheid, exterieur en /of werkdiploma's etc.) om voor pupinformatie in aanmerking te komen. De verantwoordelijkheid voor de gefokte pups ligt te allen tijde bij de fokkers van de pups en niet bij de Nederlandse Labrador Vereniging.

De fokkers van de aangeboden pups zijn lid van de Nederlandse Labrador Vereniging.

Indien u meer informatie over de aanschaf en opvoeding/ verzorging van een Labradorpup wilt dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen. De telefoonnummers vindt u hier.
Daarnaast kunt u een kijken onder pupinformatie.
Hier vindt u uitgebreide informatie over de aanschaf van de Labrador, een verwijzing naar het NLV-koopcontract en het NLV-fokbeleid. Deze informatie kunt u tevens uitprinten.

Extra nest
Het kan voorkomen, dat er bij de fokker die u bezoekt  twee of meerdere nesten tegelijk zijn.

Mogelijk voldoen deze nesten niet allemaal aan de door de NLV gestelde eisen voor pupinformatie. Indien u een pup te koop wordt aangeboden uit een nest dat niet op de puppylijst staat vermeld, kunt u contact opnemen met de Algemene Begeleidingscommissie van de Nederlandse Labrador Vereniging. Wij kunnen dan voor u controleren of de u aangeboden pup volgens de regels van het NLV-fokreglement is gefokt en de ouders van dit hondje derhalve voldoen aan de door de NLV gestelde (gezondheids)eisen.

NLV Koopcontract

De Algemene Begeleidings Commissie adviseert fokkers en pupkopers gebruik te maken van de NLV-koopovereenkomst.
Wij raden u aan om na te gaan of het contract, dat u ter ondertekening krijgt aangeboden, de ongewijzigde tekst van het NLV-koopcontract bevat(Fokken en Pups; formulieren). Slechts wanneer de tekst volledig ongewijzigd is gebleven, kan rechtsgeldigheid verwacht worden. Alleen het ongewijzigde NLV-koopcontract biedt u de garantie dat u (indien nodig) in de toekomst tegen het kortingstarief  gebruik kunt maken van de geschillencommissie van de NLV.  

Indien u nog vragen heeft over de vermelde nesten kunt u contact opnemen met:

Coördinator Pupinformatie: abc-pupinfo@nlv.nu