Dekberichten

De pups op de pupinfolijst worden met ongeveer 6 á 7 weken gechipt en er wordt voor de pups een stamboom aangevraagd bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Voordat de pups de moeder mogen verlaten,  tussen de 7 en 9 weken, hebben ze hun eerste enting gehad en zijn ze meerdere malen ontwormd. Bovendien hoort u bij aankoop van de pup een dierenpaspoort mee te krijgen

De prijs voor de pups is een zaak tussen pupkoper en fokker. De prijs kan mede afhankelijk zijn van behaalde resultaten op tentoonstellingen en/of eventuele werkresultaten van de ouderdieren. Maar bedenk wel, dat ‘mooie ouders’ geen garantie is voor een ‘mooie pup’. Ook succesvolle werkhonden geven die eigenschappen niet altijd door.
De gemiddelde prijs is momenteel (2017) circa € 1100.-. Dit is geen NLV-adviesprijs! Sommige fokkers vragen minder voor hun pups omdat ze een lager bedrag voldoende vinden. Het is een misverstand te denken dat een pup van € 1100,-  per definitie ‘beter’ is dan een puppy van € 800,-!
Maar aan pups die te koop worden aangeboden voor een paar honderd Euro (€ 400.- of zo) zit vrijwel zeker ‘een luchtje’: geen stamboom, ouderdieren zijn niet onderzocht op erfelijke afwijkingen e.d. In Nederland is het niet toegestaan dat een teefje in haar leven meer dan 5 nesten voortbrengt. De Algemene Begeleidingscommissie adviseert fokkers en pupkopers gebruik te maken van de ongewijzigde NLV-koopovereenkomst.(zie formulieren ) Indien u nog vragen heeft over de vermelde nesten kunt u contact opnemen met: abc-pupinfo@nlv.nu

Dekberichten 21-02-2018

Kennelnaam/Fokker

Gegevens ouderdieren

Dek-datum

Verwachte geb.datum

       

v.d. Peppelenbosch
Mw. S. Thexton
7261 LB Ruurlo
Tel: 06-45298828
info@depeppelenbosch.nl

Alkhamhurst Russel Square-geel
HD B, ED vrij
Ooguitslag 15-09-2017
Gentest:Prcd-PRA Normaal, RD/OSD Normaal
Exterieur: Utmuntend
____________________________________________________________________________
Sawanna for Dolbia Sykstus - bruin
HD A, ED vrij
Ooguitslag 03-01-2017
Exterieur: Uitmuntend

18-12-2017 19-02-2018
       

v. Stijthonie
Mw. M.G.J. van Liempd
5076 TJ Haaren
Tel: 06-40568563
kmwitox@home.nl

Brooks Valley’s Romeo-bruin
HD A, ED vrij
Ooguitslag 15-01-2018
Gentest:Prcd-PRA Normaal,
Exterieur: Utmuntend
____________________________________________________________________________ 
Lou Belle of the Pyramid Woodstack - zwart
HD A, ED vrij
Ooguitslag 10-01-2018
Exterieur: Zeer goed en Uitmuntend

16-01-2018 20-03-2018