Dekberichten

De pups op de pupinfolijst worden met ongeveer 6 á 7 weken gechipt en er wordt voor de pups een stamboom aangevraagd bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Voordat de pups de moeder mogen verlaten,  tussen de 7 en 9 weken, hebben ze hun eerste enting gehad en zijn ze meerdere malen ontwormd. Bovendien hoort u bij aankoop van de pup een dierenpaspoort mee te krijgen

De prijs voor de pups is een zaak tussen pupkoper en fokker. De prijs kan mede afhankelijk zijn van behaalde resultaten op tentoonstellingen en/of eventuele werkresultaten van de ouderdieren. Maar bedenk wel, dat ‘mooie ouders’ geen garantie is voor een ‘mooie pup’. Ook succesvolle werkhonden geven die eigenschappen niet altijd door.
De gemiddelde prijs is momenteel (2017) circa € 1100.-. Dit is geen NLV-adviesprijs! Sommige fokkers vragen minder voor hun pups omdat ze een lager bedrag voldoende vinden. Het is een misverstand te denken dat een pup van € 1100,-  per definitie ‘beter’ is dan een puppy van € 800,-!
Maar aan pups die te koop worden aangeboden voor een paar honderd Euro (€ 400.- of zo) zit vrijwel zeker ‘een luchtje’: geen stamboom, ouderdieren zijn niet onderzocht op erfelijke afwijkingen e.d. In Nederland is het niet toegestaan dat een teefje in haar leven meer dan 5 nesten voortbrengt. De Algemene Begeleidingscommissie adviseert fokkers en pupkopers gebruik te maken van de ongewijzigde NLV-koopovereenkomst.(zie formulieren ) Indien u nog vragen heeft over de vermelde nesten kunt u contact opnemen met: abc-pupinfo@nlv.nu

Dekberichten 05-08-2017

Kennelnaam/Fokker

Gegevens ouderdieren

Dek-datum

Verwachte geb.datum

       

Kromhof
Dhr. J. Nijboer
7736 PLBeerze
Tel: 052-3251350
info@jnijboer.net

Hanrebor Sir Patrick -zwart
HD A, ED vrij
Ooguitslag 21-03-2017
Gentest:Prcd-PRA Normal, RD/OSD Normal
Exterieur: Uitmuntend
Werkdiploma’s: VW CAC Kwal. U res. CACT, KNJV A, Map A, WT Open, Diana prijs

___________________________________________________________________________

Artemis Stables Ohndra - zwart
HD A, ED vrij
Ooguitslag 06-06-2017
Exterieur: Zeer Goed en Uitmuntend

Jachtpraktijk ervaring

13-07-2017 25-08-2017
       

Of Wonder Woods
E. Vreeling
7521WN Enschede
e.vr@home.nl

Xanthor v.d. Romi’s Hoeve -zwart
HD A, ED vrij
Ooguitslag 26-05-2017
Gentest:Prcd-PRA Normal, RD/OSD Normal
Exterieur: Uitmuntend

__________________________________________________________________________
Wonder of the Wood Dutch Print - geel
HD A, ED vrij
Ooguitslag 02-05-2017
Gentest:Prcd-PRA Dragerl, RD/OSD Normal
Exterieur: Zeer Goed en Uitmuntend
03-07-2017 03-09-2017
       

V.d. Oevergast
Mw. F. Hendriks-Soet
8802 DK Franeker
0517-397809/06-13187709
cemhendriks@home.nl

Artemis Stables Doolittle - zwart
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 04-04-2017Gentest: Prcd-PRA normaal, RD/OSD normaal
Exterieur: Uitmuntend
_____________________________________________________________________________________
Donya v.d. Oevergast - zwart
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 01-03-2017
Exterieur: Zeer goed en Uitmuntend

21-06-2017

22-08-2017