Geboorteberichten

De pups op de pupinfolijst worden met ongeveer 6 á 7 weken gechipt en er wordt voor de pups een stamboom aangevraagd bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Voordat de pups de moeder mogen verlaten,  tussen de 7 en 9 weken, hebben ze hun eerste enting gehad en zijn ze meerdere malen ontwormd. Bovendien hoort u bij aankoop van de pup een dierenpaspoort mee te krijgen

De prijs voor de pups is een zaak tussen pupkoper en fokker. De prijs kan mede afhankelijk zijn van behaalde resultaten op tentoonstellingen en/of eventuele werkresultaten van de ouderdieren. Maar bedenk wel, dat ‘mooie ouders’ geen garantie is voor een ‘mooie pup’. Ook succesvolle werkhonden geven die eigenschappen niet altijd door.
De gemiddelde prijs is momenteel (2015) circa €  1000,-. Dit is geen NLV-adviesprijs! Sommige fokkers vragen minder voor hun pups omdat ze een lager bedrag voldoende vinden. Het is een misverstand te denken dat een pup van € 1000,-  per definitie ‘beter’ is dan een puppy van € 800,-!
Maar aan pups die te koop worden aangeboden voor een paar honderd Euro (€ 400.- of zo) zit vrijwel zeker ‘een luchtje’: geen stamboom, ouderdieren zijn niet onderzocht op erfelijke afwijkingen e.d. In Nederland is het niet toegestaan dat een teefje in haar leven meer dan 5 nesten voortbrengt. De Algemene Begeleidingscommissie adviseert fokkers en pupkopers gebruik te maken van de ongewijzigde NLV-koopovereenkomst.(zie  formulieren ) Indien u nog vragen heeft over de vermelde nesten kunt u contact opnemen met:abc-pupinfo@nlv.nu

 

Actuele pupinfolijst 20-06-2017

 

Geboorte-
datum pups
Kennelnaam / Fokker Gegevens ouderdieren Geboren/
Beschikbaar
    
12-06-2017 Of the Noble Falcon
Mw. C. Spieringhs
Tel: 06-24215756
csimon@ziggo.nl

Maurelly's Go Your Own Way - bruin
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 02-08-2016
Gentest: Prcd-PRA normaal
Exterieur: Uitmunten
__________________________________________________________________

Irislav Amazing Grace - bruin
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 20-01-2017
Gentest: Prcd-PRA normaal
Exterieur: Uitmuntend

Geboren:
6 bruine reuen
Beschikbaar:
1 bruine reu

 
11-06-2017  Mw. J.Mulders
5076 PX Haaren
Tel: 06-23111644
j.mulders@tolobranca.nl 
Artemis Stables Maverick - bruin
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 12-04-2017
Gentest: Prcd-Pra Normal, RD/OSD Normal
Exterieur: Uitmuntend
______________________________________________________________________
Amie
HD A, ED vrij
Ooguislag: 20-02-2017
Exterieur: Uitmuntend

Geboren:
4 bruine reuen
6 bruine teven
Beschikbaar:
3 bruine reuen
3 bruine teven

 
10-06-2017

Canyon
Mw. H.J.B. Verdoold-Konink
Tel: 0546-573898
verdoold44@zonnet.nl

 
Sunny Boy of Dalwhinnie - bruin
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 07-06-2016
Gentest: Prcd-PRA normaal, RD/OSD normaal
Exterieur: Uitmuntend
__________________________________________________________________
Canyon Melody - bruin
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 04-10-2016
Exterieur: Zeer goed 
Geboren:
5 bruine reuen
1 bruine teef
Beschikbaar:
1 bruine reu
 
19-05-2017

of the Blooming Bliss
Mw. H.T.M. Janssen-Bouwman
Tel: 06-48754217 / 031-6524319
rickyjanssen@gmail.com

Sweet Bashful van het Lepkeshof - geel
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 15-09-2016
Gentest: Prcd-PRA normaal
Exterieur: Uitmuntend
______________________________________________________________________
Fair-Court Star Gazer
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 03-06-2016
Exterieur: Uitmuntend

Geboren:
2 zwarte reuen
2 gele reuen
3 zwarte teven
1 gele teef
Beschikbaar:
1 zwarte reu
2 gele reuen
1 zwarte teef

 
12-05-2017

of Wundering Height
Dhr.. B. v. Teeffelen
Tel: 06-42201496 info@wunderingheights.nl
 

Lucky all my Life de L 'etang Balancet - geel
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 15-08-2016
Gentest: Prcd-PRA normaal
Exterieur: Uitmuntend
______________________________________________________________________
Secret Love of Wundering Heights - bruin
HD A, ED vrij
Ooguitslag: 12-05-2016
Exterieur: Uitmuntend

Geboren:
2 zwarte reuen
3 zwarte teven
4 gele teven
Beschikbaar:
3 zwarte teven