Koop geen 'kat in de zak'

Misleidende advertenties: pas op voor foute praatjes bij mooie plaatjes.

In Artikel 2 van de Statuten van de NLV staat o.a. , dat de vereniging ten doel heeft om de gezondheid en het welzijn van ons ras te bevorderen.

In het verlengde daarvan kent de NLV een door NLV-leden vastgesteld fokbeleid. Hierin zijn voorwaarden opgenomen waaraan fokdieren -zowel de teef als de reu- moeten voldoen voordat ermee gefokt mag worden.

Deze regels zijn vastgelegd met het oog op het welzijn van de teef en de gezondheid van de pups: de kans op een gezonde pup is nu eenmaal groter als de ouderdieren gezond zijn.
Waaraan wij toevoegen dat ook andere factoren van groot belang zijn, de mate van 'inteelt', de gezondheid van de verwante dieren, milieufactoren, voeding e.d.

Als u wilt weten of een fokker of dekreu-eigenaar lid is van de NLV, kunt u contact opnemen met de Algemene Begeleidingscommissie van de NLV.
Om potentiële pupkopers en andere belangstellenden  optimaal te informeren, kan iedereen -ook niet-leden- informatie over ouderdieren bij de ABC van de NLV opvragen.

Iets wat wij van harte aanbevelen omdat:

  • er nogal eens ten onrechte 'reclame' wordt gemaakt met het NLV-lidmaatschap terwijl men dus geen lid van de Nederlandse Labrador Vereniging is
  • omdat er regelmatig advertenties waarin Labrador Retrievers worden aangeboden verschijnen, bijvoorbeeld op Marktplaats, Pupnet en andere websites, met aantoonbare onwaarheden

 

Advertenties Marktplaats, Pupnet en gelijksoortige websites.

Tevens willen wij blijvend waarschuwen voor advertenties die op Marktplaats, Pupnet en/of andere gelijksoortige websites staan, waarin Labradorpups te koop worden aangeboden:

De prijs, die voor de pups in de advertenties, gevraagd wordt, doet voorkomen dat het om pups uit nesten gaat, die gelijkwaardig zijn aan nestjes welke gefokt worden volgens de regels van het NLV-fokbeleid. Er wordt € 800 tot € 900 voor deze pups gevraagd.

Overweegt u een pup te gaan kopen uit één van de nesten uit deze advertenties, vraagt u dan eerst bij de Algemene Begeleidingscommissie of deze pups inderdaad volgens de eisen van het NLV- fokbeleid en het Basis Reglement Stambomen (BRS) van de Raad van Beheer zijn gefokt.

De ABC kan aan de hand van de stamboomnummers van de ouderdieren, in de NLV-database nagaan of het nest volgens de regels van het NLV-fokbeleid is gefokt.

De tekst; gefokt volgens de gezondheidsregels van de NLV wordt nogal eens gebruikt in deze advertenties. Echter bij controle blijkt dit niet juist of worden de "Welzijnsregels" van het Verenigings Fokreglement van de NLV en het BRS van de Raad van Beheer overtreden.

Laat u niet misleiden of verleiden!

In de advertenties wordt soms een groot verschil gemaakt in de prijs tussen een reu € 850 en een teef € 950. Of tussen de kleuren bruin € 1000 en zwart € 800. Wanneer een pup op de juiste wijze gefokt wordt, is het vreemd als de kleur of het geslacht van invloed is op de prijs.

Alle pups hebben van hun ouders ongeveer hetzelfde pakketje genen mee gekregen.

NLV-Koopcontract

Regelmatig blijkt dat er in het NLV-koopcontract essentiële wijzigingen zijn aangebracht die de rechten van een pupkoper minimaliseren. U kunt het koopcontract van de Nederlandse Labrador Vereniging zelf downloaden onder link: formulieren/brochures. Ons advies is om dit te vergelijken met het aangeboden contract. Indien daarin wijzigingen zijn aangebracht, geldt dit gewijzigde contract niet meer als het NLV-koopcontract. U kunt u hiervan melding doen bij de ABC.

Misbruik van gegevens op internet

Onlang werden wij gebeld door een fokker dat er misbruik wordt gemaakt van gegevens welke door de fokkers op hun website op internet vermeld worden. Dit was haar namelijk zelf overkomen.

Door een van haar potentiële pupkopers werd haar gevraagd of het nest ook op marktplaats had gestaan, want daar had ze een advertentie gezien met dezelfde gegevens van de ouderdieren. Te weten de naam en de NHSB-nummers van de ouderdieren, echter de woonplaats en het telefoonnummer waren anders. De fokker schrok hier erg van omdat zij nooit via Marktplaats of dergelijke sites adverteert.

Tegenwoordig heeft een groot aantal fokkers een eigen website met daarop de gegevens over hun kennel en hun honden. Hierdoor geven ze een stuk openheid naar potentiële belangstellenden voor een pup uit een nestje of het te verwachten nestje. Op zich heel goed natuurlijk. Met deze gegevens kunnen belangstellenden bijvoorbeeld navraag doen bij de Nederlandse Labrador Vereniging naar de gezondheidsuitslagen van de ouderdieren. Iets wat wij pupkopers ook altijd adviseren.

De NLV veroordeelt het feit dat er misbruik wordt gemaakt van deze op websites van fokkers gepubliceerde gegevens (foto’s worden gekopieerd en in advertenties gebruikt, evenals NHSB-nummers en namen van ouderdieren en soms zelfs de complete teksten).

Uw website beschermen tegen het kopiëren van teksten en foto’s is een eerste stap die u kunt nemen, maar de mogelijkheid blijft bestaan dat er toch gebruik gemaakt wordt van de gegevens op uw website, bijvoorbeeld door het overnemen van de tekst.

Via internet kunt u  pagina’s vinden, die aangeven wat u kunt doen indien dit met uw gegevens gebeurt, zie hiervoor onderstaande links:

http://www.heinpragt.com/copyright/copyright.php

Potentiële pupkopers willen wij waarschuwen voor dit soort praktijken. Dus probeer zoveel mogelijk te controleren of de gegevens op de website juist zijn. Bij twijfel geen contact zoeken met deze fokker.

Fokkers raden wij aan hun websites zo goed als mogelijk is te beveiligen.

Nep-stambomen: veel geld voor een bastaard

Opgepast! Er zijn heel wat 'waardeloze stambomen' in omloop. Zo geeft de 'European Club Canin' fraai ogende 'stambomen' uit voor ' Labrador Retrievers' (in feite dus bastaardjes).

Maar deze 'stambomen' zijn het papier waarop ze gedrukt zijn niet waard en worden niet erkend door de FCI. De ouderdieren die erop vermeld staan kloppen waarschijnlijk helemaal niet.

Bij twijfel moet u altijd eerst even contact opnemen met de Raad van Beheer www.raadvanbeheer.nl of de ABC. Laat u niet flessen!
 

Zilvergrijze Labradors

De zilvergrijze kleur is geen erkende kleur bij het ras Labrador Retriever .
De rasstandaard van de Labrador Retriever geeft aan dat er drie kleuren Labradors zijn: zwart, geel en chocoladebruin.
De kleuren 'silver' en 'blue' komen van oorsprong niet in de populatie voor. Deze kleuren worden veroorzaakt door de dubbele aanwezigheid van het recessieve 'd-allel', dat van zwart 'blue' en van bruin 'silver' maakt. Normaal gesproken is er bij de Labrador sprake van het genotyoe DD, dat zorgt voor normale verdeling van de pigmentkorrels in de haren. Het recessieve d-allel concentreert de pigmentkorrels rond de kern van de haar. Dit zorgt ervoor dat de kleur een verdunde indruk maakt.
Honden met het genotype bbE_dd vertonen een zilvergrijze kleur (zoals bij de Weimaraners), terwijl honden met het genotype B_E_dd een blauwgrijze vachtkleur hebben.
Met andere woorden: bruin wordt zilver, zwart wordt blauw. Deze honden vertonen tevens een lichte oogkleur.
Omdat dit d-allel in feite 'Labrador-vreemd' is, is het aannemelijk dat het door inkruising (met naar alle waarschijnlijkheid Weimaraners) binnen de Labradorpopulatie in de VS terecht is gekomen.

De AKC (de Amerikaanse kennelclub) heeft de kleur in zoverre erkend, dat er voor grijze Labradors een stamboom wordt afgegeven, waarop de kleur 'chocoladebruin' wordt vermeld. Labradors met een AKC stamboom, die in Nederland geïmporteerd worden, kunnen naar het NHSB (Nederlands Honden Stamboek) worden overgeschreven. De Raad van Beheer liet ons weten op grond van het K.R. (kynologisch reglement) geen mogelijkheden te zien om de registratie van 'zilveren Labradors' in het stamboek te voorkomen.
Wanneer u een zilvergrijze Labradorpup aanschaft, geboren uit ouderdieren die geïmporteerd zijn, zal deze waarschijnlijk een stamboom krijgen van de Raad van Beheer. Hierop zal echter vermeld staan, dat de hond een 'niet erkende kleur' (NEK) heeft. Mocht u een tentoonstelling willen bezoeken, dan zal uw hond door de keurmeester gediskwalificeerd worden, of een ongunstige beoordeling krijgen vanwege een van de rasstandaard afwijkende vachtkleur.
In het KR van de Raad van Beheer is geregeld dat nakomelingen van ouderdieren, waarbij als vachtkleur NEK op de stamboom staat vermeld, niet ingeschreven kunnen worden in het NHSB. Met andere woorden deze nakomelingen krijgen geen stamboom.

De NLV is verontrust over het feit dat zilvergrijze Labradors nu ook in ons land voorkomen en wellicht populair zullen worden. Samen met het voor Labradors 'vreemde d-allel' kunnen namelijk ook andere, niet bij het ras passende eigenschappen zijn ingekruist. Te denken valt onder andere aan niet 'Labrador-eigen' karakterkenmerken. Daarnaast heeft het ontstaan van een 'modekleur' vaak desastreuze gevolgen voor de gezondheid van een populatie rashonden.

Feit blijft dat, hoe men ook over deze materie denkt, het riskant is en blijft om bij het fokken de vachtkleur als belangrijkste selectiecriterium te hanteren. Dat de fokbasis voor ’silver’en ‘bleu’ uiterst smal is, moge duidelijk zijn. Dit zal tot inteelt, en dus tot gezondheids-, en karakterproblemen kunnen leiden.