Pupinformatie

Pupinformatie

NLV-pupinfo (de zogenaamde ‘NLV-puppylijst’)

Indien u besloten hebt een Labrador Retriever aan te schaffen, adviseren wij u gebruik te maken van de’NLV-pupinformatie’ en tevens lid te worden van de Nederlandse Labrador Vereniging.

Voor  € 30,00 per jaar ontvangt u elke twee maanden ons full-colour clubblad ‘De Labrador Post’, boordevol zinvolle informatie en schitterende foto’s. Ook wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen binnen het ras.

Procedure pupinformatie

U kunt ons Pupinfo-team bellen, als u vragen heeft over de procedure van de pupinformatie, over het ras, opvoeding, enz. De leden van dit team zullen u uitgebreid informeren en al uw vragen –voor zover mogelijk- beantwoorden.

Op de puppylijst van de NLV staan dekberichten en geboorteberichten. Deze kunnen worden aangemeld door fokkers uit het hele land. De ouderdieren van de aangeboden pups moeten voldoen aan de door de NLV gestelde eisen (gezondheid, exterieur, werkeigenschappen e.d.).

De puppylijst kunt u dus vinden op deze website onder het kopje ‘Beschikbare pups’.

De fokkers die deze pups hebben gefokt zijn allemaal lid van de NLV.

Nota bene

 • Als u gaat kijken bij een nest dat op de puppylijst staat, kan het een enkele keer voorkomen, dat de fokker gelijktijdig nog een nestje in huis heeft, dan wel even later een ander nest verwacht, waarvan de ouders (of één van de ouderdieren) misschien niet of slechts deels voldoen aan de NLV-voorwaarden.
 • Zo kan het zijn dat de ouders van dat nest een tentoonstellingsuitslag missen, maar het kan ook zijn dat de juiste gezondheidsuitslagen (gedeeltelijk) ontbreken.
 • Nakomelingen van deze ouderdieren komen daarom niet in aanmerking voor plaatsing op de NLV-puppylijst.
 • Bij twijfel is het daarom altijd verstandig om eerst contact op te nemen met één van de leden van het Pupinfo-team: Pupinfo-Team (of het algemene infonummer: 053-43199 04).

Fokker altijd verantwoordelijk

Fokker altijd verantwoordelijk Fokker altijd verantwoordelijk

De fokker is altijd verantwoordelijk voor het fokken van elk door hem/haar gefokt nest.

Aan het aanbieden van pups voor pupinfo, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De NLV heeft alleen een controlerende en voorlichtende rol.

 • De fokker heeft uiteraard de vrijheid om iemand –soms bij nader inzien- geen pup te verkopen. Overkomt het u, dan zal de fokker dit besluit motiveren. Ook u kunt het aanbod van een fokker natuurlijk afslaan. Laat u dit dan wel tijdig weten zodat de fokker niet als de pups al wat ouder zijn, alsnog op zoek moet naar een geschikte pupkoper.
 • Het is erg belangrijk dat u wederzijds een plezierig contact hebt en dat u altijd terecht kunt bij de fokker met vragen. Een goede fokker heeft belangstelling voor de ontwikkeling van de pups.
 • Het is de taak van de fokker een pup tijdens de eerste 8 weken van zijn leven goed te socialiseren en kennis te laten maken met het ‘dagelijks leven’ (de stofzuiger, de huisbel, kinderen, de radio, etc.) Het is heel belangrijk, dat pups al tijdens de eerste periode van hun leven dagelijks plezierige ervaringen opdoen met mensen zodat ze zich ‘veilig’ voelen bij mensen.
 • Koop nooit een pup bij een fokker, die de pups geïsoleerd heeft laten opgroeien. De kans dat uw pup een achterstand heeft opgelopen in zijn socialisatieproces, welke niet meer (voldoende) is in te halen, is levensgroot. Gestresste, schrikachtige honden kunnen het resultaat zijn.
 • Leden van de NLV mogen alleen fokken met ouderdieren die zijn nagekeken op een aantal (erfelijke) aandoeningen. Omdat de ouderdieren van meeste pups die u via Marktplaats kunt kopen helemaal niet zijn onderzocht, kunnen deze pups ook goedkoper aan de man worden gebracht. Ons advies: niet kopen!

Durf te vragen.

Durf te vragen.

Voor de goede orde: een fokker heeft uiteraard de vrijheid te besluiten aan u geen pup te verkopen. U mag verwachten, dat de reden aan u wordt verteld.
Aan de andere kant heeft u, als potentiële pupkoper, ook het recht wel of niet in te gaan op het aanbod van de door u gebelde of bezochte fokker.
Wij achten het van groot belang, dat u wederzijds een plezierig contact hebt en dat u, ook nadat de pup mee naar huis is genomen, met vragen terecht kunt bij de fokker van uw hond. Het is prettig en belangrijk dat de fokker met belangstelling de ontwikkeling van uw nieuwe huisgenoot volgt. Wij zien dat als een stukje normale service waar een pupkoper recht op heeft.

Wat kost een pup?

Ook de prijs voor de pups is een zaak tussen pupkoper en fokker. De prijs kan mede afhankelijk zijn van behaalde resultaten op tentoonstellingen en/of eventuele werkresultaten van de ouderdieren. Maar bedenk wel, dat ‘mooie ouders’ geen garantie is voor een ‘mooie pup’. Ook succesvolle werkhonden geven die eigenschappen niet altijd door.
De gemiddelde prijs is momenteel (2018) circa €  1100.-/€ 1250,-- . Dit is geen NLV-adviesprijs! Sommige fokkers vragen minder voor hun pups omdat ze een lager bedrag voldoende vinden. Het is een misverstand te denken dat een pup van € 1400,-  per definitie ‘beter’ is dan een puppy van € 1100,-!
Maar aan pups die te koop worden aangeboden voor een paar honderd Euro (€ 400.- of zo) zit vrijwel zeker ‘een luchtje’: geen stamboom, ouderdieren zijn niet onderzocht op erfelijke afwijkingen e.d. In een aantal gevallen worden de moederdieren van deze goedkope pups gebruikt als levende fokmachines. Deze teefjes krijgen soms meerdere nesten per jaar. In Nederland is het niet toegestaan dat een teefje in haar leven meer dan 5 nesten voortbrengt.

Tips bij de aanschaf van een pup

Tips bij de aanschaf van een pup
 • Via het internet worden veel Labrador Retriever-pups te koop aangeboden op allerlei sites. En hoe professioneel en vooral aantrekkelijk sommige sites er ook uitzien, doe uw huiswerk als pupkoper goed.
 • Het kopen van een Labrador Retriever uit een krant/tijdschrift of via internet kan riskant zijn! Om kosten te sparen, zijn de ouderdieren van de aangeboden pups vaak niet nagekeken op erfelijke afwijkingen als HD (heupdysplasie), ED (elleboogdysplasie) en oogafwijkingen (Progressieve retina atrofie (PRA), cataract en Retina dysplasie (RD).
 • Er wordt ook nog steeds gefokt met ouderdieren die lijden aan een erfelijke afwijking: pups lopen meer gezondheidsrisico’s dus ons advies: koop geen pup uit een dergelijke combinatie.
 • Onwetende pupkopers worden ook misleid met niet-erkende gezondheidsuitslagen of met verouderde uitslagen.
 • Sommige fokkers beweren lid te zijn van de NLV of zeggen dat ze lid zijn van ‘rasvereniging’ –misleidend doelend op de Nederlandse Labrador Vereniging- terwijl dit niet het geval is! U kunt bij de NLV vragen of een fokker lid is van de NLV.
 • Ook komt het voor dat de fokker zelf geen lid is van de NLV en deze niet volgens onze regels fokt, terwijl zijn/haar partner wel NLV-lid is. Er wordt in die gevallen door de fokker ten onrechte nog wel eens ‘grote sier’ gemaakt met het lidmaatschap van de NLV (om betrouwbaar over te komen, om de pups makkelijker te kunnen verkopen?) terwijl de NLV-regelgeving door de fokker helemaal niet is nageleefd. Neem voordat u een puppy koopt, dus altijd even contact op met de NLV. Berouw komt vaak na de zonde!
 • Voor vragen over ouderdieren kunt u contact opnemen met de ABC-leden die fokinformatie en/of informatie ouderdieren bij hun naam hebben staan. Zij verstrekken geen informatie over fokkers, maar kunnen u wel informatie geven over de ouderdieren. Hiervoor moet u wel over de N.H.S.B.-nummers (stamboomnummers) van de ouderdieren beschikken. Deze kunt u vragen aan de fokker.

Wat is in elk geval belangrijk

Wat is in elk geval belangrijk

NLV-fokbeleid

Alle nesten gefokt door NLV-leden voldoen aan dezelfde regels (althans voor wat betreft de gezondheidseisen).

Het volledige fokbeleid vindt u hier

Zijn de ouderdieren nagekeken op heupen, ellebogen en ogen?

Zo ja, voldoen de uitslagen aan de vereisten van de NLV?

1.  Gezondheidsuitslagen
U doet er goed aan te controleren of beide ouderdieren officieel zijn nagekeken op onderstaande erfelijke afwijkingen volgens het officiële onderzoeksprotocol:

 • Heupdysplasie
 • Elleboogdysplasie
 • Oogafwijkingen; Retinadegeneratie (PRA), Cataract, Retina Dysplasie (RD), Entropion, Ectropion en Distichiasis.
  Officiële uitslagen worden in Nederland alleen afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (voorheen W.K. Hirschfeld Stichting). Let daar dus op!

De ooguitslag mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Fokdieren moeten dus meermalen worden ‘gespiegeld’ (zoals het oogonderzoek heet)!

Buitenlandse uitslagen zijn dus niet geldig voor Labrador Retrievers die ingeschreven staan in het N.H.S.B. (Nederlands Honden Stamboek) en in Nederland woonachtig zijn.

Goede gezondheidsuitslagen verminderen de kans op gezondheidsproblemen, maar vormen uiteraard geen garantie op een gezonde pup.
Alleen een gezondheidsverklaring van de dierenarts voor de pup is onvoldoende. Natuurlijk kan geen enkele fokker u gezonde nakomelingen garanderen. Een op papier "gezond verklaarde hond" kan immers toch "drager" zijn van een bepaalde afwijking. Maar het fokken met "vrije ouderdieren" vermindert de risico's aantoonbaar en aanzienlijk.

Voorbeelden van de Gezondheidsuitslagen kunt u hier vinden.

2.  Informatie over ouderdieren en 'gezinsleden'
Bel voordat u een pup koopt altijd eerst even de Algemene Begeleidingscommissie (ABC). Ook voor vragen over beide ouderdieren kunt u contact opnemen.
Zij kunnen u laten weten of een fokker lid is van de NLV en kunnen u informatie geven over de ouderdieren van de pups. Daarvoor moet u wel de NHSB-nummers (stamboomnummers) van de ouderdieren hebben. Deze kunt u vragen aan de fokker.

3.  Socialisatie moet
Het is de taak van de fokker een pup tijdens de eerste 8 weken van zijn leven goed te socialiseren. Hij moet de pups kennis laten maken met alle aspecten van het (de stofzuiger, de huisbel, kinderen, de radio, etc.) Het is heel belangrijk dat pups al tijdens de eerste periode van hun leven dagelijks plezierige ervaringen opdoen met mensen zodat ze zich veilig voelen bij mensen.

4.  Koop niet uit medelijden. Dan houdt u de broodfok in stand!
Koop dus nooit een pup bij een fokker die de pups niet gesocialiseerd heeft. De opgelopen achterstand in zijn socialisatieproces zal vrijwel zeker niet meer worden ingehaald. Een pup die niet gesocialiseerd is, kan zijn levenlang bang en schrikachtig zijn. Koop de pup dus niet uit medelijden! Het beste is als deze 'fokkers' met hun pups blijven zitten, zodat ze beseffen dat deze 'productiewijze' verwerpelijk en niet rendabel is.

5.  Controleer de chips
Vraag de fokker of u het chipnummer van de moederhond –en de eventueel aanwezige vader- mag controleren, en kijk of het overeenkomt met het nummer op de stamboom/uitslagen. Het chipnummer bevindt zich in de nek van de hond en kan alleen afgelezen worden met een chipreader, waarover elke fokker zal beschikken, Sommige oudere dieren hebben vaak nog geen chip: in dit geval kunt u de tatoeage in het oor controleren.

6.  Goed contact wezenlijk
Hoe is het contact met de fokker? Wordt u voldoende geïnformeerd? Spreekt de werk- en denkwijze van de fokker over het houden van honden u aan? Zien de pups er verzorgd uit en mag u vaker langskomen om naar de pups te kijken? Mag u de pups als ze wat ouder zijn  vasthouden of wordt u ‘achter glas’ toegelaten (hetgeen wij een slechte zaak vinden want contact is heel belangrijk!).

7.  Koopcontract
Maakt de fokker gebruik van een ongewijzigde versie van het door de NLV-geadviseerde ‘Koopcontract’? U kunt het NLV-Koopcontract hier downloaden. Het gebruik hiervan is niet verplicht, maar in dit contract zijn de belangen van koper en fokker op een evenwichtige wijze vastgelegd. 

NB: sommige fokkers brengen wijzigingen aan in het door de NLV geadviseerde koopcontract. Wij ontraden u het gebruik daarvan.

Sommige fokkers gebruiken helaas een contract met bepalingen die voor de rechter geen stand zullen houden en die in het nadeel zijn van de pupkopers. Laat u goed informeren voordat u toezegt een pup te kopen. Maar: een fokker kan ook besluiten dat u niet in aanmerking komt voor een pup. Dat kan omdat hij/zij bijvoorbeeld van mening is dat u misschien onvoldoende tijd heeft voor de pup, dat uw woonomstandigheden niet overeenkomen met hetgeen de fokker belangrijk vindt. Een goede pupkoper is kritisch en een goede fokker is dat ook in de selectie van pupkopers.

8.  Stamboom geen garantie
Een stamboom geeft geen garantie op de gezondheid van de pup. Het is een afstammingsbewijs, zodat u zeker weet dat de pup afstamt van de ouderdieren vermeld op de stamboom. Maar: daarnaast zult u altijd moeten vragen naar de officiële gezondheidsuitslagen van de ouderdieren (heupen, ellebogen, ogen). Als u niet begrijpt wat deze betekenen, kan de fokker u dit uitleggen maar ook de ABC kunt u hiernaar vragen.

9.  Wat is bekend van ouderdieren?
Spreken de ouders van het nest u aan qua uiterlijk en karakter? Zoekt u een hond met werkeigenschappen, wilt u shows gaan bezoeken of misschien zelfs in de toekomst een nestje gaan fokken? Of zoekt u gewoon een gezellige huisgenoot? Vraag de fokker in elk geval naar de eigenschappen van de vader en moeder van het nest! Het is ook verstandig om bij de fokker of de NLV te informeren naar eventuele nestgenoten van de beide ouderdieren (dus broers/zussen van de vader- en moederhond).

10.  Hoe ligt het nestje erbij?
Is de moeder in goede conditie? Let op de algemene gezondheid en conditie van de pups en van de moederhond. Bedenk wel dat een moederhond als gevolg van het zogen van haar pups een doffe, dunne vacht kan hebben. Dit is volstrekt normaal. Bovendien zal ze er met gevulde melkklieren niet op haar mooist uitzien. De moederhond mag echter niet mager en lusteloos zijn! Zijn de pups vrolijk en levendig? Hebben de pups geen diarree of waterende en/of etterende oogjes. Zijn de oortjes schoon? Zijn ze niet te mager en niet te dik? Vraag naar de enting(en) en ontwormingsku(u)r(en) die de pups gehad hebben of nog zullen krijgen. Het bezuinigen op ontwormen is bijzonder schadelijk voor jonge honden. Is de huisvesting schoon?

11.  Bij twijfel: niet doen
Realiseert u zich dat wanneer u naar een pup gaat kijken, de aanblik vertederend werkt. Twijfelt u en hebt u eigenlijk besloten dat u het pupje (toch) niet wilt, laat dit de fokker dan meteen weten.
 
Wilt u alles nog een keer op uw gemak doorlezen? U kunt hier de info in Word-formaat downloaden en uitprinten. 

Ontbreekt er informatie? Laat het ons weten! Wij stellen dat zeer op prijs. Vragen?

Belt u dan even met de Algemene Begeleidingscommissie

 

Opgroeiende pups mogen niet worden overbelast. Ga niet eindeloos met een jonge hond wandelen, laat de pup niet spelen met wilde honden en til uw pupje uit de auto. De botten bestaan nog uit kraakbeen de eerste tijd. En: geef alleen kwaliteitsvoer met een aangepast calcium-gehalte.