.

 

 

 

 

JPC Reglement

JPC-reglement

Het aangepaste JPC reglement van de Jachtproevencommissie is vanaf deze pagina te downloaden. In dit reglement zijn de laatste besluiten van 2017 opgenomen. Deze versie van het reglement geldt vanaf 1 april 2017.

Een reglement, niet alleen voor de geroutineerde, maar juist ook voor de beginnende voorjager.

In dit reglement kunt u alles vinden over opzet en uitvoering van de JPC-evenementen waaraan u ieder jaar met uw Labrador Retriever kunt meedoen.

Er is naar gestreefd het taalgebruik zo helder en duidelijk mogelijk te houden.

U kunt zich natuurlijk altijd tot de JPC wenden als er nog vragen of opmerkingen zijn.

Met dit reglement komen alle vorige JPC reglementen te vervallen.

Reglement Champions Trophy

De Champions Trophy, waarbij de beste Retrievers het tegen elkaar opnemen wordt door de retrieververenigingen gezamenlijk georganiseerd en heeft een eigen reglement: CT-reglement