Privacyverklaring

Geplaatst op: 17 mei 2018

PRIVACYVERKLARING VAN DE “NEDERLANDSE LABRADOR VERENIGING”

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de “Nederlandse Labrador Vereniging” (hierna “NLV”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden. lees verder