Convenant RvB, NLV en LKN

Geplaatst op: 04 maart 2016

De Nederlandse Labrador Vereniging en de Labrador kring Nederland hebben samen een convenant afgesloten met de Raad van Beheer, waarin is opgenomen dat fokken met een niet erkende kleurvariëteit, waarbij een dekaangifte is gedaan bij de Raad, deze niet in behandeling zal worden genomen. convenant.

Voor verdere uitleg zie ABC nieuwspagina.