Ras en Gezondheid

Ras en Gezondheid

In dit deel van de website vindt u informatie over zowel gedrag, opvoeding als gezondheid. Onder het kopje bibliotheek kunt u interessante artikelen lezen over deze onderwerpen.
Verder vindt u hier informatie over gezondheidsonderzoeken en kunt u lezen hoe u meldingen kunt doen van ziekte en overlijden ten behoeve van de database.

Een van de doelstellingen van de NLV is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het ras. Door middel van verschillende maatregelen tracht de vereniging deze doelstelling te bereiken.
In het fokreglement zijn zowel gezondheidseisen als welzijnseisen opgenomen. De Algemene Begeleidingscommissie (ABC) inventariseert, verwerkt en publiceert uitslagen van Heup- en Elleboogdysplasie (HD en ED) onderzoeken en onderzoeken naar erfelijke oogafwijkingen. Als deze gegevens worden opgeslagen in de database van de NLV, een schat aan informatie over ouderdieren, hun nakomelingen en de gezondheid van deze honden.

In 2009 heeft Genetic Counseling Services (GCS) in opdracht van de NLV, door middel van een enquête onder eigenaren van ongeveer 4500 Labrador Retrievers geboren in 2004 en 2005 een ‘Gezondheidsinventarisatie’  gedaan.  Het verslag waarin conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen, vindt u hier.

Regelmatig wordt het ‘Fokbeleid’ geëvalueerd. In 2009 heeft de ‘Werkgroep Evaluatie fokbeleid’ zich gebogen over het NLV-fokreglement dat vanaf 1 januari 2007 geldend was.. Als basis voor deze evaluatie dienden de conclusies en aanbevelingen uit het  hierboven genoemde verslag van GCS.

Daarnaast subsidieert de NLV wetenschappelijke onderzoeken naar erfelijke afwijkingen. Op dit moment onder andere naar Koperstapeling, Kanker, Atopische Dermatitis, Cataract en Ectopische ureteren. Tevens biedt de NLV de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief bloed te laten prikken voor DNA onderzoek.
Kortom een heel scala aan maatregelen die de gezondheid van het ras ten goede komen.