Zeg mama, zullen we een spelletje doen? Leuk hè, Ben ik nou de baas?
Nou ik dacht het niet. Er is hier maar 1 de baas en dat ben ik. Het spel is afgelopen.

Spel moeder - pup

Spel moeder-pup

Vragen over gedrag van uw hond(en)?

Voor vragen/adviezen over het gedrag van uw hond: Henny Foeken

Bij gedragsproblemen, die niet via e-mail of per telefoon door de gedragsdeskundige van de ABC kunnen worden opgelost, kan de NLV doorverwijzen naar andere professionele gedragsdeskundigen.

De NLV is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor de gegeven adviezen.

Formulieren aanvragen: (Aanmelden pups/dekbericht): Ingrid Muller

Formulieren aanvragen: (Aanmelden dekreuen):Ingrid Muller

Formulieren aanvragen: (Melding gezondheidsproblemen en overlijden): Marjolein Lourens

Fokinformatie : Marjolein Lourens, Henny Foeken

Gezondheid: 

Verstrekken informatie gezondheidsgegevens zoals vermeld in de NLV database: Nathalie ReerinkHenny Foeken en Marjolein Lourens

Invoer in database van officiële (Raad van Beheer afd. GGW) gezondheidsuitslagen: Nathalie Reerink

Meldingen gezondheidsproblemen en overlijden Labradors: Marjolein Lourens

Dekreuenlijst:
Aanmelden nieuwe reuen en correcties website: Ingrid Muller

Herplaatsing:
Oudere Labrador Retrievers met stamboom leden/niet leden: Ingrid Muller

Kopij:
Aanleveren kopij voor de Labradorpost: Nathalie Reerink

Contactgegevens:

Voorzitter ABC 
Marjolein Lourens*
Vlistwijk 10
3831 MZ Leusden
Tel.:06-36269342
abc-voorzitter@nlv.nu

Secretaris 
Vacature*
Marjolein Lourens (Tno)
abc-secr@nlv.nu


Penningmeester ABC 
Wim Hekker* rek.nr.:NL95 INGB 0003205615 t.n.v. Nederlandse Labrador Vereniging
inzake ABC

 
Leden:   
Henny Foeken*
Tel: 06-21524561
abc-gedrag@nlv.nu

Ingrid Muller *
Tel.:06-53679893
abc-dekreu@nlv.nu
abc-herplaatsing@nlv.nu
abc-pupinfo@nlv.nu
beheerder-database@nlv.nu

Nathalie Reerink* 
Tel: 06-40736981
abc-gezondheid@nlv.nu

Sonja Hekker *
Tel: 06-13068467
abc-meldingen@nlv.nu

Ondersteuning ABC:

 

 Anneke Bruin *
abc-database@nlv.nu

 

 

Adviseur Algemene Begeleidingscommissie
Veterinair Centrum Holland Noord (VCHN)
Dierenarts: Gitte Lont-Oude Nijhuis
www.vchn.nl

*Liever niet bellen zon-en feestdagen en na 21.00 uur.