Gezondheidsinventarisatie

Gezondheidsinventarisatie

VERSLAG GEZONDHEIDSINVENTARISATIE BIJ DE LABRADOR RETRIEVER IN NEDERLAND

Steekproef jaargangen 2004 en 2005
Enquêtering 2009

Ed.J.Gubbels & Peter Prins.
Genetic Counselling Services,
december 2009.

De Labrador Retriever behoort tot de meest populaire hondenrassen van Nederland. Het is een ras dat in de afgelopen vijfentwintig jaar in Nederland een gestaag toenemende populariteit doormaakte die zijn top in 2002 bereikte.

In de afgelopen vijftien jaar worden er gemiddeld ruim 4000 pups jaarlijks ingeschreven in het NHSB.
De omvang van de huidige geregistreerde totale populatie in ons land moet, bij een veronderstelde gemiddelde levensduur van tien jaar, op 40.000 tot 50.000 dieren worden geschat.
Lees het verslag