Veel voorkomende aandoeningen

Algemeen

Heupdysplasie, Elleboogdysplasie en erfelijke oogafwijkingen als Cataract, prcd-PRA en Retina Dysplasie zijn de meest bij de Labrador Retriever voorkomende gezondheidsproblemen. Verder lijdt een groot aantal Labradors aan verschillende soorten van Allergieën , ook Epilepsie, Patella Luxatie komen regelmatig voor.
Om vast te stellen of uw Labrador Retriever qua gezondheid geschikt is om nakomelingen te krijgen dient u in elk geval een drietal onderzoeken te laten plaatsvinden, te weten het zogenaamde ‘oogspiegelen’ en het röntgenologisch onderzoek van heupen en ellebogen.

Nederlandse uitslagen

Voor in het NHSB ingeschreven Labrador Retrievers zijn alleen Nederlandse, door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied erkende uitslagen van HD en ED geldig.
Voor het onderzoek naar Heupdysplasie (HD) en Elleboogdysplasie (ED) moet u dus in Nederland naar een dierenarts en deze foto’s moeten in Nederland worden beoordeeld door de daartoe bevoegde instantie. (zie informatie bij HD en ED)

Oogonderzoek 

Het officiële oogonderzoek kunt u laten doen door één van de dierenartsen/ oogspecialisten vermeld op de lijst die u kunt vinden onder het kopje ogen.

Let wel: niet genoemde dierenartsen zijn niet bevoegd om dit onderzoek uit te voeren.
Nota Bene: plan dit onderzoek tijdig, de oogspecialisten zijn druk bezet en soms moet u enige weken wachten op een afspraak!

Tijdens de door de NLV georganiseerde Kampioenschapsclubmatch bestaat de mogelijkheid om uw hond te laten spiegelen. Dankzij een subsidie van zowel de NLV als de oogspecialisten kost het onderzoek op deze dagen minder dan normaliter het geval is. Aanmelden kan via het inschrijfformulier voor de Clubmatch in de Labrador Post en natuurlijk via de website.

Oogspiegelen zegt niet alles

Wanneer u fokplannen heeft en weet dat hond volledig vrij is van prcd-PRA, mogelijk drager is van het gen dat prcd-PRA veroorzaakt of mogelijk lijder is aan deze vorm van PRA, kunt u nagaan of de partner die u mogelijk op het oog heeft een geschikte kandidaat is.
Immers, uw hond kan bij het oogspiegelen zelf als ‘vrij’ worden aangemerkt, terwijl zij toch drager kan zijn van prcd-PRA. Het oogonderzoek geeft alleen uitsluitsel over het feit of de hond op het moment van onderzoek volgens de oogspecialist al of niet lijdt aan een oogafwijking. Of de hond drager is van het gen dat prcd-PRA veroorzaakt  is door middel van het oogspiegelen niet vast te stellen.
Als uw hond vrij is bevonden bij het spiegelen (we noemen dit ‘klinisch vrij’), maar toch drager zou zijn van het gen dat prcd-PRA veroorzaakt, en dit ook het geval zou zijn bij de partner van uw keuze, zouden er uit deze combinatie lijders aan prcd-PRA geboren kunnen worden.

Betekenis uitslag

De uitslag die u naar aanleiding van het DNA-onderzoek naar de erfelijke oogziekte prcd-PRA   (ook wel genoemd Optigen-test) ontvangt, kan luiden:

  • Prcd-PRA (OptiGen®) Normal/Clear (volledig vrij van prcd-PRA: deze hond heeft deze vorm van PRA niet en kan deze vorm ook niet vererven);
  • Prcd-PRA (OptiGen®) Carrier (mogelijk een drager van prcd-PRA);
  • Prcd-PRA (OptiGen®) Affected (mogelijk een lijder aan prcd-PRA).

Welke oudercombinaties u kunt toepassen ( dus welke reu uw teef eventueel zou kunnen dekken) wanneer u over een uitslag van een DNA-test prcd-PRA (OptiGen®) van uw hond beschikt, staat beschreven in de het NLV-fokbeleid

Heupen en ellebogen

Voor het heup-, en elleboog onderzoek kunt u een dierenarts van uw keuze bezoeken. Informeer eerst of de dierenarts in kwestie in staat is foto's volgens de richtlijnen van de Raad van Beheer, afdeling Gezondheid, Gedrag, Welzijn (GGW) te maken. De foto's zullen immers daar beoordeeld worden en als de foto’s van onvoldoende kwaliteit zijn zal de dierenarts deze (op zijn/haar kosten) opnieuw moeten maken.
De  röntgenfoto's worden door de dierenarts opgestuurd naar de Raad van Beheer, afdeling GGW en na een week of drie kunt u de uitslag in de bus verwachten.

Allergie

Een allergie is het resultaat van een afwijkende reactie van het afweer systeem van mens of dier op een stof buiten het lichaam. Een allergie wordt meestal in de loop van enkele weken tot maanden opgebouwd..
Het immuunsysteem, dat normaal het lichaam beschermt tegen stoffen van buitenaf, reageert overdreven.
Verschillende soorten allergieën die voorkomen bij de Labrador:

  • Voedselovergevoeligheid
  • Vlooienallergie
  • Contactallergie(bijvoorbeeld dor een vloienband)
  • Atopie, een allergie voor omgevingsallergenen

Patella luxatie

De patella is een zogenaamd sesambeen in het kniegewricht .
Wanneer tijdens het staan of lopen de patella luxeert (van zijn plaats schiet), heeft de hond geen kracht meer in het been om het gewicht te dragen. De hond zakt door zijn poot of durft er niet meer het volle gewicht op te zetten. Het dier toont kreupelheid. Vaak zien we, dat hierbij de tenen naar binnen zijn gedraaid en tegelijkertijd de hak naar buiten
Bij de Labrador Retriever wordt deze afwijking in Nederland niet heel veel waargenomen.
Naar algemeen wordt aangenomen is Patella luxatie een erfelijk probleem. Nu deze kwaal nog niet op grote schaal verspreid is bij de Labrador Retriever, past terughoudendheid in de fokkerij met dieren waarbij Patella luxatie is vastgesteld.

Verdere informatie
Meer informatie omtrent gezondheidsonderzoeken en DNA-testen kunt u opvragen bij de Algemene Begeleidings Commissie. (zie informatie/contact)