Fokbeleid t.a.v. Buitenlandse gezondheidsonderzoeken

Welke gezondheidsuitslagen zijn geldig?

Geïmporteerde Labrador Retrievers uit bij de FCI aangesloten landen en buitenlandse honden, ingeschreven en woonachtig in bij de FCI aangesloten landen.

  • De in het land van herkomst reeds afgegeven officiële uitslagen van gezondheidsonderzoek, mits deze verstrekt zijn door de in dat land door de FCI erkende instantie, en de hond ten tijde van het onderzoek ingeschreven stond en woonachtig was in het betreffende land.

Buitenlandse Labrador Retrievers afkomstig uit een niet bij de FCI aangesloten  land:

  • Gezondheidsuitslagen volgens het protocol van het land waar het desbetreffende dier geregistreerd en de eigenaar woonachtig is.
  • Voorwaarde is daarbij dat de betreffende hond ten tijde van het onderzoek geïdentificeerd was door middel van tatoeage of microchip en dit identificatienummer vermeld staat op de officiële gezondheidsuitslag, en de hond ten tijde van het onderzoek ingeschreven stond en woonachtig was in het betreffende land.

Voor fokdieren, ingeschreven en woonachtig in het Verenigd Koninkrijk, geldt de volgende uitzondering:

  • Om te voldoen aan de algemene regels is het niet verplicht dat er een identificatienummer op de gezondheidsuitslagen vermeld staat.
  • Om in aanmerking te komen voor pupinfo of plaatsing op de ‘NLV dekreuenlijst’ is het wel verplicht dat er een identificatienummer op de gezondheidsuitslagen vermeld staat.

Nota bene:

  • Bij import van een buitenlandse reu of teef, of bij inzet van een buitenlandse reu voor de fokkerij (via natuurlijke dekking of via KI), geldt dat uitslagen van HD en ED en oogonderzoek verplicht zijn, ook wanneer in het land van herkomst deze uitslagen niet vereist worden.

Buitenlandse honden & gezondheidsonderzoeken

(Bron; Raad van Beheer op Kynologisch gebied).
De afdeling Gedrag, Gezondheid & Welzijn coördineert o.a. onderzoeken naar erfelijke afwijkingen, waarbij op gestandaardiseerde wijze honden op een bepaalde afwijkingen worden onderzocht en geclassificeerd. Deze GGW-onderzoeken worden alleen gecoördineerd voor rashonden die geregistreerd zijn bij de Raad van Beheer en ingeschreven staan in het NHSB.

FCI regels

In 1991 is door de Wetenschappelijke Commissie van de Federation Cynologique Internationale besloten dat honden alleen in het land waar zij zijn geregistreerd het officiële HD-onderzoek kunnen ondergaan.

Uitslagen uit andere landen worden dan ook niet geregistreerd en bekrachtigd door de aangesloten Kennel Clubs.

De laatste tijd komt bij GGW echter steeds vaker een verzoek om een onderzoek te coördineren van een hond die naar het buitenland is verkocht, of waarvan de Nederlandse eigenaar is verhuisd naar het buitenland.

Als een hond buiten Nederland verblijft, dient deze, volgens de basisregels van de kynologie, te worden geregistreerd bij de nationale kennel club van het betreffende land. Hiervoor dient een export pedigree te worden aangevraagd bij de afdeling Identificatie & Registratie van de Raad van Beheer.

Met de verhuizing naar het buitenland en de daarbij horende (verplichte) aanmaak van een export pedigree vervalt de registratie bij de Raad van Beheer. Dit omdat het niet mogelijk is dat een hond in 2 verschillende landen geregistreerd kan staan.

Omdat de registratie en de coördinatie van een gezondheidsonderzoek aan elkaar gekoppeld zijn, is de coördinatie van het onderzoek uitsluitend voorbehouden aan de kennelclub van het land waar de hond verblijft en dus geregistreerd hoort te staan.

In tegenstelling tot bepaalde geruchten, staat de FCI niet toe dat gezondheidsonderzoeken ook in het land van herkomst kunnen plaatsvinden. Alleen in enkele gevallen zijn tussen bepaalde FCI-landen afspraken gemaakt, dat zij bij uitzondering voor bepaalde rassen toestemming verlenen

Omdat ook de medewerkers van GGW het vervelend vinden een aanvrager te moeten teleurstellen, hopen wij door bovenstaande regels extra onder uw aandacht te brengen, misverstanden te voorkomen.

Eigenaren, die een herregistratie aanvragen bij de Raad van Beheer i.v.m. een verhuizing of de verkoop naar het buitenland en fokkers die een pup rechtstreeks aan een buitenlandse eigenaar verkopen, ontvangen automatisch een factuur t.b.v. de export pedigree(s).

De stamboom en de export pedigree dienen ter inschrijving te worden aangeboden aan de nationale kennelclub van het betreffende land. Wij vragen fokkers, die een hond naar het buitenland verkopen, de nieuwe eigenaar over bovenstaande regels te informeren. 

Onlangs is bij onze zusterorganisatie in België, de Koninklijke Maatschappij St.Hubertus (KMSH), een nieuwe commissie ingesteld ter beoordeling van de opnamen ter preventie van erfelijke skeletaandoeningen (heup-, elleboog- en schouderdysplasie: HD, ED en SD).

In Nederland vervaardigde opnamen van Belgische honden kunnen in België worden beoordeeld, echter alleen indien de voorschriften van de KMSH strikt worden nageleefd. Daarbij geldt dat opnamen die zijn gemaakt zonder sedatie (zoals die momenteel in bepaalde klinieken in Nederland worden vervaardigd), door de KMSH worden geweigerd.

De nieuwe richtlijnen van de KMSH zijn terug te vinden op de website van de KMSH. Het aanvraagformulier ten behoeve van het HD-onderzoek bij de KMSH is te downloaden via de KMSH website: www.kmsh.be onder "nuttige documenten