Clubmatchcommissie

De doelstelling van de Clubmatchcommissie is het voorbereiden en organiseren van de jaarlijkse Kampioensschapsclubmatch, alsmede het (doen) organiseren van NLV clubmatchdagen en het administreren en publiceren van alle tentoonstellingsuitslagen in de Labrador Post.
Voorts draagt deze commissie zorg voor de vorming en instandhouding van een goed exterieur-keurmeesterskorps.


De leden van deze commissie zetten zich er voor in om van de Kampioensschapsclubmatch een feestelijke Labradorfamiliedag te maken. Ieder jaar worden er honderden honden ingeschreven, die door erkende keurmeesters uit binnen- en buitenland worden beoordeeld. De Kampioenschapsclubmatch is een goede gelegenheid om uw Labrador op zijn
exterieur te laten beoordelen.Tevens organiseert de Clubmatchcommissie ieder jaar een regionale clubmatch. Deze clubmatches worden op wisselende locaties gehouden. In tegenstelling tot de Kampioenschapsclubmatch kunnen voor de regionale clubmatch uitsluitend honden van NLV-leden worden ingeschreven.


Informatie en/of hulp met betrekking tot de inschrijvingen van show evenementen, kunt u mailen met: cmc@nederlandselabradorvereniging.com


Contactpersoon CMC
Greet de Jager-Klein Deters
(Voorzitter)
E-MAIL