Gezondheidsuitslagen

Toelichting

U vindt het door de NLV-leden vastgestelde fokbeleid hier, de toelichting bij de diverse gezondheidsonderzoeken en de lijst met oogspiegelaars hier. Natuurlijk kunt u deze documenten ook altijd opvragen bij het secretariaat van de ABC.
Ten aanzien van de uitslagen geldt: behoudens verwerkingsfouten (zoals typefouten).
Wij publiceren de gezondheidsuitslagen zoals die worden aangeleverd door de Raad van Beheer c.q. de eigenaar. De NLV is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Uiteraard worden deze zo spoedig mogelijk gecorrigeerd. U kunt ze doorgeven aan het secretariaat van de ABC. Eventuele rectificaties worden in de Labrador Post en op de website gepubliceerd. Ouderdieren worden vermeld voor zover deze bij de ABC bekend zijn.
De NLV voldoet voor wat betreft de zogenaamde 'NLV-database' aan de meldingsverplichting conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).


Uitgebreide informatie over de verschillende gezondheidsonderzoeken vindt u onder Gezondheidsonderzoeken.


HD Uitslagen

Meer achtergrondinformatie kunt u vinden in ons boek "De Labrador Retriever".

ED Uitslagen

NB: Alle ED-uitslagen (behalve met*) zijn verkregen door elleboogscreening volgens methode D4' (4 opnamerichtingen per ellebooggewricht) en beoordeeld door de Elleboog Dysplasie Commissie van de Raad van Beheer, afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn. De beoordeling geeft weer het voorkomen of verdacht zijn van OCD/LPC/LPA/INCONGRUENTIE en een artrosescore, gemeten volgens internationale maatstaven.
Indien als uitslag "vrij" vermeld wordt, is de beoordeling van toepassing: "Zowel links als rechts geen verdenkingen en geen afwijkingen. Artrose vrij".

Oog Uitslagen - ECVO

Nota bene: deze uitslagen zijn maximaal één jaar geldig vanaf de datum van onderzoek. Fokdieren moeten op het moment van dekking beschikken over een geldige uitslag. Voor verdere regelgeving: zie het NLV-fokbeleid op de website.
Meer achtergrondinformatie over diverse oogafwijkingen en het spiegelen kunt u vinden in ons boek "De Labrador Retriever".

Uitslagen DNA test prcd-PRA verricht door OptGen®

Bij Labrador Retrievers komen meerdere soorten PRA (retinadegeneratie) voor. De meest voorkomende is prcd-PRA. De OptiGen-test kan alleen vaststellen of de onderzochte hond al dan niet drager is van het gen dat dit type (dus prcd-PRA) veroorzaakt. De andere vormen van PRA zijn niet via deze test aan te tonen. De OptiGen-test vervangt het spiegelen niet! Ook omdat alleen door middel van spiegelen andere oogafwijkingen zijn vast te stellen.

Uitslagen DNA test RD/OSD verricht door OptGen®

RD: kleine of grote aangeboren netvliesloslatingen. Bij de Labrador kan RD voorkomen in combinatie met skeletafwijkingen (onder andere leidend tot dwerggroei (OSD).
Het DNA-onderzoek van RD is  verplicht als u wilt fokken met een hond die niet vrij is van RD.